مدیریت استراتژیک اتحادهای جهانی در توسعه حمل و نقل

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نامشخص
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

مدیریت استراتژیک اتحادهای جهانی در توسعه حمل و نقل

عنوان انگلیسی :

Strategic management of global alliances in transportation research & development

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X16300992
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2016.11.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : نامشخص

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : مدیریت استراتژیک اتحادهای جهانی در توسعه حمل و نقل

عنوان انگلیسی : Strategic management of global alliances in transportation research & development

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X16300992چکیده انگلیسی
More than ever, transportation policy makers and practitioners across the globe are pursuing common priorities of environmental sustainability, resource efficiency, safety and security, mobility, congestion mitigation and economic viability. They are recognizing the promise of collaborative research that leverages expertise and resources across geographic borders as the “key to producing global solutions to global transport problems such as greenhouse gas (GHG) emissions from transport activities, energy consumption and oil dependency, traffic congestion, passenger safety, etc” (Giannopoulos, 2016). Less developed countries are seeking these research collaborations to close the disparity gaps that exist between them and the more developed nations (Giannopoulos, 2016).

چکیده فارسی
بیش از هر زمان دیگر سیاست گذاران و کارورزان در سرتاسر جهان اولویت‌های مشترک پایداری محیطی ، بهره‌وری منابع ، ایمنی و امنیت ، تحرک ، کاهش تراکم و دوام اقتصادی را دنبال می‌کنند . آن‌ها وعده تحقیقات مشارکتی که تخصص و منابع را در مرزه‌ای جغرافیایی به عنوان " کلید تولید راه‌حل‌های جهانی برای مشکلات حمل و نقل جهانی مانند گازهای گلخانه‌ای ( GHG ) از فعالیت‌های حمل و نقل ، مصرف انرژی ، و وابستگی نفت ، تراکم ترافیک ، و غیره " را شناسایی می‌کنند (گیانوپلوس ، 2016 ) . کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به دنبال این هم‌کاری‌های تحقیقاتی برای بستن شکاف اختلاف هستند که بین آن‌ها و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد (گیانوپلوس ، 2016 ) .

موضوعات مقاله