مدیریت استراتژیک شرکت‌های بزرگ : یک بررسی و مفهوم‌سازی نظری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
26
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
109
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

مدیریت استراتژیک شرکت‌های بزرگ : یک بررسی و مفهوم‌سازی نظری

عنوان انگلیسی :

The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization

ژورنال :
Long Range Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630116301273
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.09.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 109

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : مدیریت استراتژیک شرکت‌های بزرگ : یک بررسی و مفهوم‌سازی نظری

عنوان انگلیسی : The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630116301273چکیده انگلیسی
Scholars’ knowledge of the factors behind high-growth firms remains fragmented. This paper provides a systematic review of the empirical literature concerning high-growth firms with a focus on the strategic aspects contributing to growth. Based on our review of 39 articles, we identify five drivers of high growth: human capital, strategy, human resource management, innovation, and capabilities. These drivers are combined to develop a conceptual model of high-growth firms that includes potential contingency factors among the five drivers. We also propose a research agenda to deepen the study of high-growth firms in strategic management.

چکیده فارسی
شناخت دانشمندان از عوامل پیشرو در رشد شرکت ها پراکنده باقی مانده است . این مقاله یک بررسی سیستماتیک از مطالعه تجربی در مورد شرکت های با رشد بالا را با توجه به جنبه های استراتژیک که به رشد کمک می کند، فراهم می کند. بر اساس بررسی ما از 39 مقاله، پنج عامل ریسک رشد بالا را شناسایی می کنیم: سرمایه انسانی، استراتژی، مدیریت منابع انسانی، نوآوری و توانایی. این محرک ها برای توسعه یک مدل مفهومی از شرکت‌های با رشد بالا ترکیب شده‌اند که شامل عوامل احتمالی در میان پنج محرک می‌باشد . ما همچنین یک دستور کار تحقیقاتی برای عمیق‌تر کردن مطالعه شرکت‌های با رشد بالا در مدیریت استراتژیک پیشنهاد می‌کنیم .

موضوعات مقاله