روش مدیریت استراتژیک برای فرآیند انکوباسیون شرکت های صنعتی: مطالعه موردی صنعت ابزار در برزیل

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
6
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
strategic management model incubator tooling industry
کلمات کلیدی :
مدل مدیریت استراتژیک، صنعت ابزار انکوباتور
عنوان فارسی :

روش مدیریت استراتژیک برای فرآیند انکوباسیون شرکت های صنعتی: مطالعه موردی صنعت ابزار در برزیل

عنوان انگلیسی :

Strategic Management Method for the Incubation Process of Industrial Companies: Case Study of the Tooling Industry in Brazil

ژورنال :
Procedia CIRP
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711500880X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.08.032
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 6

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : strategic management model incubator tooling industry

کلمات کلیدی : مدل مدیریت استراتژیک، صنعت ابزار انکوباتور

عنوان فارسی : روش مدیریت استراتژیک برای فرآیند انکوباسیون شرکت های صنعتی: مطالعه موردی صنعت ابزار در برزیل

عنوان انگلیسی : Strategic Management Method for the Incubation Process of Industrial Companies: Case Study of the Tooling Industry in Brazil

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711500880Xچکیده انگلیسی
Industrial competitiveness has required from companies elevated quality standards, cost reduction and a high capacity of delivery. Within this scenario, an important industrial segment has a fundamental role: the tool and die industry. Tools and dies are resources that are fit to a specific task and are either produced as a single-unit batch or intermittently according to demand. Generally, this industrial segment has demonstrated low competitiveness, which in turn affects the performance of other production chains that rely on it. This is the case of the plastic transformation and metalworking industry, especially when forged and stamped parts are considered. This low competitiveness is a consequence of the deficient corporate structure found in these companies, which results in lack of compliance to quality standards, high costs and long delivery times. Besides the support given to current tool-and-die making clusters, a decentralization structuring project of this industry to other regions of Brazil is necessary. This need is illustrated by new automotive and other consumer goods production plants that have recently started operating in the northeast and central regions of Brazil. In order to contribute to this issue, this article proposes a strategic management model for the incubation process of industrial companies that comply with competitiveness standards required by current market demands. Besides the usual difficulties related to incubation and the creation of any enterprise, the tooling industry faces an additional obstacle related to investment in assets (buildings, machinery, and software). Therefore, a nucleation process based on an existing structure that will be shared by several companies is proposed (IDS – Industrial Development Structure). This structure shall be preferably established on an ICT (Brazilian denomination for Science and Technology Institutes) that shall contribute with professional training (tool and die making) and specialized services (e.g. metrology and tool tryouts).

چکیده فارسی
رقابت صنعتی از شرکت ها از استانداردهای کیفیت بالا، کاهش هزینه ها و ظرفیت بالایی از تحویل استفاده شده است. در این سناریو، یک بخش صنعتی مهم نقش اساسی ایفا می کند: صنعت و ابزار. ابزارها و قالبها منابعی هستند که برای یک کار خاص مناسب هستند و یا به صورت یک بسته واحد یا به صورت متناوب با توجه به تقاضا تولید می شوند. به طور کلی، این بخش صنعتی کم رقابت را نشان داده است که به نوبه خود بر عملکرد سایر زنجیرهای تولیدی تاثیر می گذارد که بر آن متکی است. این مورد تغییر و تحول پلاستیک و صنایع فلزکاری است، به ویژه هنگامی که قطعات فورج شده و مهر و موم شده در نظر گرفته شده است. این کمبود رقابت ناشی از ساختار شرکت های کم درامد موجود در این شرکت ها است که منجر به عدم انطباق با استانداردهای کیفیت، هزینه های بالا و زمان تحویل بلند می شود. علاوه بر حمایت از دسته های ابزار و ابزار فعلی، یک پروژه ساختاری غیرمتمرکز این صنعت به سایر مناطق برزیل ضروری است. این نیاز توسط کارخانه های تولید خودروهای جدید و سایر کالاهای مصرفی که اخیرا در مناطق شمال شرقی و مرکزی برزیل آغاز شده است، نشان داده شده است. به منظور کمک به این مسئله، این مقاله یک مدل مدیریت استراتژیک برای روند انکوباسیون شرکت های صنعتی ارائه می دهد که مطابق با استانداردهای رقابت پذیری مورد نیاز بازار های فعلی است. علاوه بر مشکلات معمول مربوط به انکوباسیون و ایجاد هر سازمانی، صنعت ابزار با مانع دیگری در ارتباط با سرمایه گذاری در دارایی ها (ساختمان ها، ماشین آلات و نرم افزار) مواجه است. بنابراين، يک فرآيند هسته اي براساس ساختار موجود که توسط چندين شرکت به اشتراک گذاشته مي شود، پيشنهاد مي شود (IDS - ساختار توسعه صنعتي). این ساختار ترجیحی بر روی ICT (نامزد برزیل برای موسسات علم و فناوری) است که باید با آموزش حرفه ای (ابزار و قالب سازی) و خدمات تخصصی (مانند اندازه گیری و ابزار تحقیق) مشارکت داشته باشد.

موضوعات مقاله