طراحی استراتژی و مدل کسب و کار در صنایع مخابراتی پویا: مطالعه بر روی اپراتورهای تلفن همراه ایتالیایی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Mobile telecommunication Strategic management Business model Dynamic markets Disruptive innovation
کلمات کلیدی :
مخابرات تلفن همراه، مدیریت استراتژیک، مدل کسب و کار، بازارهای دینامیکی، نوآوری مخرب
عنوان فارسی :

طراحی استراتژی و مدل کسب و کار در صنایع مخابراتی پویا: مطالعه بر روی اپراتورهای تلفن همراه ایتالیایی

عنوان انگلیسی :

Strategy and business model design in dynamic telecommunications industries: A study on Italian mobile network operators

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162514002765
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.09.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Mobile telecommunication Strategic management Business model Dynamic markets Disruptive innovation

کلمات کلیدی : مخابرات تلفن همراه، مدیریت استراتژیک، مدل کسب و کار، بازارهای دینامیکی، نوآوری مخرب

عنوان فارسی : طراحی استراتژی و مدل کسب و کار در صنایع مخابراتی پویا: مطالعه بر روی اپراتورهای تلفن همراه ایتالیایی

عنوان انگلیسی : Strategy and business model design in dynamic telecommunications industries: A study on Italian mobile network operators

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162514002765چکیده انگلیسی
The mobile telecommunications industry is highly dynamic. Strategic, marketing and technological disruptive changes are the norm in this industry. In such a context, strategy formulation and implementation is a challenge for mobile network operators (MNOs). The aim of this study is to propose an interpretative framework to support MNO's strategic decision making in a dynamic competitive context characterized by disruptive changes in technology and business dimensions. The proposed framework was applied in an explorative multiple case study conducted on the four MNOs operating in Italy. Data collection involved semi-structured interviews with seven top and middle managers of each company. The application illustrates how the proposed framework allowed the identification of drivers for potentially disruptive change and their implications on Italian MNOs' business models. The research also highlights the main strategic routes that Italian MNOs have at their disposal to face the turbulent competitive times. Although the specific issues reported relate to the Italian context, it can be argued that they are reasonably representative of most Western markets.

چکیده فارسی
صنعت مخابرات تلفن همراه بسیار پویا است. تغییرات استراتژیک، بازاریابی و تکنولوژیکی در این صنعت هنجار هستند. در چنین زمینه ای، فرمولاسیون و راهبرد استراتژی یک چالش برای اپراتورهای شبکه تلفن همراه (MNOs) است. هدف از این مطالعه پیشنهاد یک چارچوب تفسیری برای حمایت از تصمیم گیری استراتژیک MNO در یک زمینه رقابتی پویا با تغییرات مخرب در ابعاد تکنولوژی و کسب و کار است. چارچوب پیشنهادی در یک مطالعه موردی متعددی مورد بررسی قرار گرفت که بر روی چهار MNOs عامل در ایتالیا انجام شد. جمع آوری داده ها شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته با هفت مدیر برتر و متوسط ​​هر شرکت بود. این برنامه نشان می دهد چطور چارچوب پیشنهادی به شناسایی پیشگامان برای تغییرات پدیده ای ناخوشایند و پیامدهای آنها در مدل های تجاری ایتالیایی MNOs اجازه می دهد. این تحقیق همچنین مسیرهای اصلی راهبردی را که MNOs ایتالیایی برای مقابله با زمان های رقابتی شگرف در اختیار دارند، برجسته می کند. اگر چه مسائل مربوط به موضوع مربوط به زمینه ایتالیایی است، می توان گفت که آنها به طور منطقی نماینده اکثر بازارهای غربی هستند.

موضوعات مقاله