تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن “بینش ” از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
82
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social marketing Research insight Ethnography Behaviour change Social change Behavioural ecology
کلمات کلیدی :
بازاریابی اجتماعی ،بینش پژوهش ،مردم نگاری ،تغییر رفتار ،تغییر اجتماعی ،اکولوژی رفتاری
عنوان فارسی :

تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن "بینش " از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)

عنوان انگلیسی :

Strengthening social marketing research: Harnessing “insight” through ethnography

ژورنال :
Australasian Marketing Journal (AMJ)
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358215000671
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2015.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 82

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social marketing Research insight Ethnography Behaviour change Social change Behavioural ecology

کلمات کلیدی : بازاریابی اجتماعی ،بینش پژوهش ،مردم نگاری ،تغییر رفتار ،تغییر اجتماعی ،اکولوژی رفتاری

عنوان فارسی : تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن "بینش " از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)

عنوان انگلیسی : Strengthening social marketing research: Harnessing “insight” through ethnography

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358215000671چکیده انگلیسی
This paper aims to challenge social marketers to extend their research repertoire beyond restrictive ‘individualised rationalities’ driving reliance on scientifically proven evidence, population data and focus groups as insight-oriented research. Social marketing, as a discipline, is constrained by using techniques aimed at (dis)proving scientific hypotheses, thus misses the mark when it comes to creating effective social change. Gaining insight into human conduct requires research tools that examine the deep ecological context of behaviour. Ethnography has the capability to generate deep culturally based insights that captures the social world through the eyes of the consumer, yet to date remains largely underutilised in social marketing. This article explores the value of ethnography as a social marketing research method enabling in-depth and meaningful engagement with the social and cultural experiences and the performative practice that is the manifestation of human existence.

چکیده فارسی
ین مقاله با هدف به چالش کشیدن بازاریابان اجتماعی برای گسترش مجموعه تحقیقاتشان بدون محدود کردن عقلانیت شخصی در شواهد علمی شان ، داده های مربوط به جمعیت و همچنین تمرکز بر پژوهش بینش گرا انجام شده است . بازاریابی اجتماعی به عنوان یک رشته ، مقیّد به استفاده از تکنیک ها در اثبات فرضیه های علمی است بنابراین وقتی به سمت ایجاد تغییرات موثر اجتماعی سوق پیدا می کند این نشانه مخصوص را از دست می دهد . بدست آوردن بصیرت ( بینش ) از رفتار انسان ها نیازمند ابزار تحقیقاتی ست که مفاهیم عمیقی از رفتار انسان ها با محیط اجتماعی را مشخص کند. علم قوم نگاری ( مردم شناسی) قابلیت ارائه این بینش عمیق را از جهان اجتماعی از طریق چشمان مصرف کننده مهیا می کند. با این حال تا حد زیادی ، در بازاریابی اجتماعی از داده ها استفاده کمی می شود. این مقاله ، ارزش علم مردم نگاری را به عنوان یک روش تحقیقاتی در بازاریابی اجتماعی که می تواند تعامل معنی داری با تجربه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین جنبه های وجود انسان داشته باشد پیگیری می کند.

موضوعات مقاله