شکاف های ساختاری در تقاضای گردشگری بین المللی: آیا آنها ناشی از بحران یا بلایای طبیعی هستند؟

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
International tourism arrivals Tourism crises Decline in tourism demand Structural changes
کلمات کلیدی :
ورود گردشگران بین المللی، بحران گردشگری، کاهش تقاضای گردشگری، تغییرات ساختاری
عنوان فارسی :

شکاف های ساختاری در تقاضای گردشگری بین المللی: آیا آنها ناشی از بحران یا بلایای طبیعی هستند؟

عنوان انگلیسی :

Structural breaks in international tourism demand: Are they caused by crises or disasters?

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301097
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.009
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : International tourism arrivals Tourism crises Decline in tourism demand Structural changes

کلمات کلیدی : ورود گردشگران بین المللی، بحران گردشگری، کاهش تقاضای گردشگری، تغییرات ساختاری

عنوان فارسی : شکاف های ساختاری در تقاضای گردشگری بین المللی: آیا آنها ناشی از بحران یا بلایای طبیعی هستند؟

عنوان انگلیسی : Structural breaks in international tourism demand: Are they caused by crises or disasters?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301097چکیده انگلیسی
It is recognised that the tourism industry is vulnerable to some form of crises or disaster. However, despite the attention given to the nature and consequences of tourism crises and disasters, there is a gap in the literature regarding the ex-post detection of these events. In this article, we estimate both the number and date of structural breaks in international tourism arrival series for 25 countries and Madeira Island using the Bai and Perron (1998) structural break test. We compare the date of tourism crises and disasters to the dating of these structural breaks. We observe that tourism crises and disasters are largely consistent with the dates of breaks. Therefore, this method allows us to solve a gap in the tourism industry related to the correct allocation of negative shocks in international tourism arrival demand to crisis or disaster phenomena.

چکیده فارسی
به رسمیت شناخته شده است که صنعت گردشگری آسیب پذیر به برخی از انواع بحران یا فاجعه است. با این حال، علیرغم توجه به طبیعت و عواقب بحران و بلایای گردشگری، در مطالعات مربوط به تشخیص پس از وقوع این حوادث شکاف وجود دارد. در این مقاله، ما برآورد تعداد و تاریخ شکست های ساختاری در سری بین المللی گردشگری برای 25 کشور و جزیره مادیرا را با استفاده از آزمون شکست ساختاری بای و پرون (1998) برآورد می کنیم. تاریخ بحران های گردشگری و بلایا را به قدمت این شکاف های ساختاری مقایسه می کنیم . مشاهده می کنیم که بحران های گردشگری و بلایای طبیعی به طور عمده با تاریخ وقفه ها سازگار است. بنابراین، این روش به ما اجازه می دهد که یک شکاف در صنعت گردشگری مربوط به تخصیص صحیح شوک های منفی در تقاضای ورود گردشگری بین المللی به پدیده بحران یا فاجعه را حل کنیم.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000