مروری بر حداقل مربعات جزیی در تحقیقات مدیریت زنجیره تامین

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
98
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Partial least squares Structural equation modeling Supply chain management
کلمات کلیدی :
حداقل مربعات جزئی ، مدل سازی معادلات ساختاری ، مدیریت زنجیره تامین
عنوان فارسی :

مروری بر حداقل مربعات جزیی در تحقیقات مدیریت زنجیره تامین

عنوان انگلیسی :

A structured review of partial least squares in supply chain management research

ژورنال :
Journal of Purchasing and Supply Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409215000394
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pursup.2015.04.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 98

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Partial least squares Structural equation modeling Supply chain management

کلمات کلیدی : حداقل مربعات جزئی ، مدل سازی معادلات ساختاری ، مدیریت زنجیره تامین

عنوان فارسی : مروری بر حداقل مربعات جزیی در تحقیقات مدیریت زنجیره تامین

عنوان انگلیسی : A structured review of partial least squares in supply chain management research

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409215000394چکیده انگلیسی
The application of structural equation modeling (SEM) in the supply chain management (SCM) context has experienced increasing popularity in recent years. Although most researchers are well equipped with a basic understanding of the traditional covariance-based SEM (CBSEM) techniques, they are less familiar with the appropriate use of partial least squares (PLS) SEM. To fill this gap, the current paper critically reviews the use of PLS in 75 articles published in leading SCM journals from 2002 until 2013. The review indicates the potential of PLS, but also its limitations. A comparison across PLS reviews from various disciplines suggests that SCM research applies the same or even higher reporting standards in performing a PLS analysis and reporting the results than other disciplines (e.g., marketing or strategic management) that use PLS. However, SCM researchers often do not fully exploit the method's capabilities, and sometimes they even misapply it. This review thus offers guidelines for the appropriate application of PLS for future SCM research.

چکیده فارسی
کاربرد مدلسازی معادله ساختاری ( SEM ) در مدیریت زنجیره تامین ، در سال‌های اخیر محبوبیت فزاینده‌ای را تجربه کرده‌است . گرچه اکثر محققان با درک اولیه از تکنیک های SEM مبتنی بر کوواریانس سنتی (CBSEM) مجهز هستند، آنها با استفاده مناسب از SEM کمترین مربعات جزئی (PLS) کمتر آشنا هستند. برای پر کردن این شکاف، مقاله حاضر به طور انتقادی از استفاده از PLS در 75 مقاله منتشر شده در مجلات علمی SCM از سال 2002 تا سال 2013 به طور انتقادی مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی نشان دهنده پتانسیل PLS، بلکه محدودیت های آن است. مقایسه های PLS از رشته های مختلف نشان می دهد که تحقیق SCM استاندارد های مشابه یا حتی بالاتر گزارشات را در انجام تجزیه و تحلیل PLS و گزارش نتایج از سایر رشته ها (مثلا مدیریت بازاریابی یا استراتژیک) که از PLS استفاده می کنند، اعمال می کند. با این حال، محققین SCM اغلب به طور کامل از قابلیت های این روش بهره نمی برند و گاهی اوقات حتی از آن استفاده می کنند. این بررسی به این ترتیب رهنمودهایی را برای استفاده مناسب PLS برای تحقیقات آینده SCM ارائه می دهد.

موضوعات مقاله