یک رویکرد طراحی برای پیش‌بینی نظام چند وجهی در بازار ارتباطات کره ای

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
21
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Scenarios Structural change Telecommunications forecasting ICT ecosystem Data traffic
کلمات کلیدی :
تغییر طرح های ساختاری، پیش بینی ارتباطات، نظام ICT، ترافیک داده
عنوان فارسی :

یک رویکرد طراحی برای پیش‌بینی نظام چند وجهی در بازار ارتباطات کره ای

عنوان انگلیسی :

A structured scenario approach to multi-screen ecosystem forecasting in Korean communications market

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162514001267
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.04.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Scenarios Structural change Telecommunications forecasting ICT ecosystem Data traffic

کلمات کلیدی : تغییر طرح های ساختاری، پیش بینی ارتباطات، نظام ICT، ترافیک داده

عنوان فارسی : یک رویکرد طراحی برای پیش‌بینی نظام چند وجهی در بازار ارتباطات کره ای

عنوان انگلیسی : A structured scenario approach to multi-screen ecosystem forecasting in Korean communications market

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162514001267چکیده انگلیسی
Ecosystem forecasting is a challenge for any forecaster since it has a large number of variables, which vary dynamically, tightly coupled with environmental factors under a complex ecosystem architecture. The ecosystem behaves like a complex system as a whole where one variable may serve as a hierarchical pillar to other variables, while others interact with each other in non-linear forms of substitution, complementarity, synergy and externalities. This paper is targeted to develop a profound structured approach to the ecosystem forecasting which combines scenario planning with technological forecasting. Three key planning principles are derived and incorporated into the structured ecosystem forecasting methodology. To demonstrate its effectiveness, the Korean multi-screen service market is analyzed and prospected toward the year 2016. Policy and strategic implications from the structured ecosystem forecasting are also discussed to validate the practicality of the suggested methodology.

چکیده فارسی
پیش بینی نظام یک چالش برای هر پیش بینی کننده است زیرا تعداد زیادی متغیر دارد که به صورت پویا، با عوامل محیطی در یک ساختار نظام پیچیده ارتباط دارد. نظام به عنوان یک سیستم پیچیده به طور کلی رفتار می کند، جایی که یک متغیر ممکن است به عنوان یک ستون سلسله مراتبی به متغیرهای دیگر بپردازد، در حالی که دیگران با یکدیگر در شکل غیر خطی جایگزینی، مکمل، هم افزایی و اثرات خارجی ارتباط برقرار می کنند. این مقاله به منظور ایجاد یک رویکرد ساختاری عمیق به پیش بینی نظام ترکیب برنامه ریزی سناریو با پیش بینی های تکنولوژیکی است، هدف قرار می گیرد. سه اصل برنامه ریزی کلیدی مشتق شده و به روش پیش بینی ساختار نظام مرتبط شده اند. برای نشان دادن اثربخشی آن، بازار خدمات چند وجهی کره ای در سال 2016 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیش بینی می شود. پیامدهای سیاست گذاری و استراتژیک از پیش بینی ساختار نظام نیز برای تأیید عملی بودن روش پیشنهاد شده مورد بحث قرار گرفته است.

موضوعات مقاله