مطالعات مربوط به مدیریت ترافیک هوایی در زمینه تحقیق و توسعه در منطقه جامعه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
ASEAN Capacity Flight delay Modelling Simulation Thunderstorm
کلمات کلیدی :
جامعه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا ، ظرفیت، تاخیر پرواز، مدل سازی، شبیه سازی، رعد و برق
عنوان فارسی :

مطالعات مربوط به مدیریت ترافیک هوایی در زمینه تحقیق و توسعه در منطقه جامعه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا

عنوان انگلیسی :

Studies for air traffic management R&D in the ASEAN-region context

ژورنال :
Journal of Air Transport Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699717302892
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.06.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : ASEAN Capacity Flight delay Modelling Simulation Thunderstorm

کلمات کلیدی : جامعه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا ، ظرفیت، تاخیر پرواز، مدل سازی، شبیه سازی، رعد و برق

عنوان فارسی : مطالعات مربوط به مدیریت ترافیک هوایی در زمینه تحقیق و توسعه در منطقه جامعه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا

عنوان انگلیسی : Studies for air traffic management R&D in the ASEAN-region context

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699717302892چکیده انگلیسی
We investigated flight delays and found that thunderstorms largely affected the flight delay duration. By performing Monte Carlo simulations, we also examined several scenarios to estimate the airport runway capacity. The results found might allow identifying crucial factors, meeting the rising air transport demand for more years ahead. In addition, a functioning modelling and simulation capability was established by the Air Traffic Management Research Institute to carry out analyses of traffic flows and airspace structures throughout the ASEAN region and to provide solutions for capacity and efficiency enhancements.

چکیده فارسی
ما تاخیر پرواز را مورد بررسی قرار دادیم و دریافتیم که رعد و برق بیش از پیش به تأخیر پرواز تأثیر میگذارد. با انجام شبیه سازی های مونت کارلو، ما همچنین چندین سناریو برای تخمین ظرفیت باند فرودگاه را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج به دست آمده ممکن است به شناسایی عوامل حیاتی، رسیدگی به تقاضای حمل و نقل هوایی برای سال های آتی رو به افزایش است . علاوه بر این، مدل سازی و قابلیت شبیه سازی عملکرد توسط موسسه تحقیقات مدیریت ترافیک مدیریت برای انجام تجزیه و تحلیل جریان های ترافیکی و ساختارهای هوا در سراسر منطقه جامعه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا و ارائه راه حل برای افزایش ظرفیت و بهره وری ایجاد شده است.

موضوعات مقاله