انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، کمیت و تخفیف حجم معاملات

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
18
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supplier selection Order allocation Quantity discount Business volume discount Failure risk Mixed-integer linear programming
کلمات کلیدی :
انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش، تخفیف های کم، تخفیف حجم کسب و کار، شکست ریسک، برنامه ریزی خطی، عدد صحیح
عنوان فارسی :

انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، کمیت و تخفیف حجم معاملات

عنوان انگلیسی :

Supplier selection under failure risk, quantity and business volume discounts

ژورنال :
Computers & Industrial Engineering
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835216304600
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.11.028
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 18

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supplier selection Order allocation Quantity discount Business volume discount Failure risk Mixed-integer linear programming

کلمات کلیدی : انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش، تخفیف های کم، تخفیف حجم کسب و کار، شکست ریسک، برنامه ریزی خطی، عدد صحیح

عنوان فارسی : انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، کمیت و تخفیف حجم معاملات

عنوان انگلیسی : Supplier selection under failure risk, quantity and business volume discounts

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835216304600چکیده انگلیسی
We consider a supply chain problem with simultaneous supplier selection and order allocation for multiple products. The suppliers offer quantity and business volume discounts, and they are subject to failure. The buyer aims at minimizing total expected costs. We consider both all-units and incremental quantity discounts and find optimal solutions through mixed-integer linear programming. We discuss the trade-off between economies of scale and failure risk and show the cost reduction of our exact approach compared to a previously proposed heuristic.

چکیده فارسی
ما یک مشکل زنجیره تامین را با انتخاب تامین کننده همزمان و تخصیص سفارش برای چند محصول در نظر می گیریم. تامین کنندگان تخفیف حجم و حجم کسب و کار را ارائه می دهند، و آنها در معرض شکست قرار دارند. خریدار قصد به حداقل رساندن کل هزینه های مورد انتظار را دارد . ما هر دو واحد کمیت و تخفیف کمتری را در نظر می گیریم و راه حل های بهینه را از طریق برنامه ریزی خطی عدد صحیح پیدا می کنیم. ما در مورد تجارت بین اقتصاد مقیاس و خطرات شکست صحبت می کنیم و نشان می دهیم که کاهش هزینه رویکرد دقیق ما نسبت به پیش بینی های پیشین پیشنهاد شده است.

موضوعات مقاله


تومان 29,000