همکاری زنجیره تامین در جهت برنده شدن در استراتژی در رابطه با نتایج کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Manufacturer–supplier collaboration Order-winner Supply chain dyad Structural equation modelling Business performance Thailand
کلمات کلیدی :
همکاری سازنده و تامین کننده، سفارش برنده، زنجیره تامین شماره دو ، مدل سازی معادلات ساختاری، عملکرد کسب و کار، تایلند
عنوان فارسی :

همکاری زنجیره تامین در جهت برنده شدن در استراتژی در رابطه با نتایج کسب و کار

عنوان انگلیسی :

Supply chain collaboration aligns order-winning strategy with business outcomes

ژورنال :
IIMB Management Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389617302240
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iimb.2017.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Manufacturer–supplier collaboration Order-winner Supply chain dyad Structural equation modelling Business performance Thailand

کلمات کلیدی : همکاری سازنده و تامین کننده، سفارش برنده، زنجیره تامین شماره دو ، مدل سازی معادلات ساختاری، عملکرد کسب و کار، تایلند

عنوان فارسی : همکاری زنجیره تامین در جهت برنده شدن در استراتژی در رابطه با نتایج کسب و کار

عنوان انگلیسی : Supply chain collaboration aligns order-winning strategy with business outcomes

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389617302240چکیده انگلیسی
The paper aims to find out whether appropriate choice of collaboration will enable the required order-winners, leading to improved business outcomes. Structural equation modelling (SEM) was employed with cross-sectional data to test the hypothesised relationships among order-winners, modes of collaboration, and business outcomes. Results indicate that firms that focus on flexibility, quality, and delivery should develop strategic collaboration with suppliers to achieve market and innovation improvement. Cost- and quality-focussed firms should develop operational collaboration to achieve resource efficiency. The model allows managers to understand the right alignment of external suppliers while working on their own order-winners being pursued to win business performance.

چکیده فارسی
هدف مقاله این است که مشخص شود آیا انتخاب مناسب همکاری، برنده های مورد نیاز را قادر می سازد، که منجر به بهبود نتایج کسب و کار شود. مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از داده های مقطعی برای آزمون روابط فرض شده در بین برنده ها، روش های همکاری و نتایج کسب و کار است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که بر انعطاف پذیری، کیفیت و تحویل تمرکز می کنند، باید همکاری استراتژیک با تامین کنندگان را برای دستیابی به بهبود بازار و نوآوری توسعه دهند. بنگاه های با هزینه و کیفیت متمرکز باید به منظور دستیابی به بهره وری منابع، همکاری عملیاتی ایجاد کنند. این مدل به مدیران امکان می دهد که هماهنگی درست کارکنان خارجی را درک کنند، در حالی که کار بر روی برنده های نظم خود را که به دنبال کسب و کار هستند، دنبال می کنند.

موضوعات مقاله