رقابت شبکه زنجیره تامین در قیمت و کیفیت با تولید کنندگان متعدد و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chains Game theory Nash equilibrium Manufacturing Freight services Quality Competition Variational inequalities Projected dynamical systems
کلمات کلیدی :
زنجیره تامین، نظریه بازی، نامعادله ، خدمات حمل و نقل، کیفیت، رقابت، نابرابریهای متغیر، سیستم های دینامیکی پیش بینی شده
عنوان فارسی :

رقابت شبکه زنجیره تامین در قیمت و کیفیت با تولید کنندگان متعدد و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل

عنوان انگلیسی :

Supply chain network competition in price and quality with multiple manufacturers and freight service providers

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515000617
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chains Game theory Nash equilibrium Manufacturing Freight services Quality Competition Variational inequalities Projected dynamical systems

کلمات کلیدی : زنجیره تامین، نظریه بازی، نامعادله ، خدمات حمل و نقل، کیفیت، رقابت، نابرابریهای متغیر، سیستم های دینامیکی پیش بینی شده

عنوان فارسی : رقابت شبکه زنجیره تامین در قیمت و کیفیت با تولید کنندگان متعدد و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل

عنوان انگلیسی : Supply chain network competition in price and quality with multiple manufacturers and freight service providers

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515000617چکیده انگلیسی
In this paper, we develop both static and dynamic supply chain network models with multiple manufacturers and freight service providers competing on price and quality. The manufacturers compete with one another in terms of price and quality of the product manufactured, whereas the freight service providers compete on price and quality of the transportation service they provide for multiple modes. Both manufacturers and freight service providers maximize their utilities (profits) while considering the consequences of the competitors’ prices and quality levels. Bounds on prices and quality levels are included that have relevant policy-related implications. The governing equilibrium conditions of the static model are formulated as a variational inequality problem. The underlying dynamics are then described, with the stationary point corresponding to the variational inequality solution. An algorithm which provides a discrete-time adjustment process and tracks the evolution of the quality levels and prices over time is proposed, and convergence results given. Numerical examples illustrate how such a supply chain network framework, which is relevant to products ranging from high value to low value ones, can be applied in practice.

چکیده فارسی
در این مقاله، ما مدل های شبکه ای زنجیره ای ایستا و پویا را با تولید کنندگان متعدد و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل در رقابت با قیمت و کیفیت توسعه می دهیم. تولید کنندگان با قیمت و کیفیت تولید محصول رقابت می کنند، در حالیکه ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل با قیمت و کیفیت خدمات برای حالت های مختلف رقابت می کنند. هر دو تولید کننده و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل،خدمات(سود) خود را نسبت به قیمت های تمام شده و سطح کیفیت رقبا ،حداکثر می کنند . محدودیت قیمت ها و سطوح کیفیت گنجانده شده دارای پیامدهای مربوط به سیاست هستند. شرایط تعادلی حاکم بر مدل استاتیک به عنوان یک مسئله نابرابری متغیر مطرح شده است. سپس دینامیک پایه ، با نقطه ثابت که مربوط به راه حل نابرابری متغیر است ، توضیح داده می شود . یک الگوریتم که فرایند تعدیل زمان گسسته را فراهم می کند و تکامل سطوح و قیمت های کیفیت را در طول زمان دنبال می کند، ارائه شده و نتایج همگرایی ارائه شده است. نمونه های عددی نشان می دهد که چطور چارچوب شبکۀ زنجیره تامین که مربوط به محصولات اعم از ارزش بالا به ارزش های پایین است، می تواند در عمل اعمال شود.

موضوعات مقاله