پایداری زنجیره تامین: رویکرد مدیریت ریسک

Elsevier تومان 34,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability Risk management supply chain management
کلمات کلیدی :
پایداری، مدیریت ریسک، مدیریت زنجیره تامین
عنوان فارسی :

پایداری زنجیره تامین: رویکرد مدیریت ریسک

عنوان انگلیسی :

Supply chain sustainability: A risk management approach

ژورنال :
International Journal of Production Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315002704
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.06.032
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability Risk management supply chain management

کلمات کلیدی : پایداری، مدیریت ریسک، مدیریت زنجیره تامین

عنوان فارسی : پایداری زنجیره تامین: رویکرد مدیریت ریسک

عنوان انگلیسی : Supply chain sustainability: A risk management approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315002704چکیده انگلیسی
This paper develops an operational perspective of supply chain sustainability, by considering it as a risk management process. It explores the nature of sustainability-related supply chain risks, distinguishes them from typical supply chain risks and develops an analytical process for their management. An empirical study is conducted to generate insights about how sustainability-related risks should be managed in an integrated way. A mixed method approach is adopted for data collection and analysis. Through an extensive literature review and personal interviews, 30 risks across the three main pillars of sustainability (environmental, social and economic) are identified first. A large survey across different industrial sectors and two exploratory empirical case studies in two textile manufacturing companies are subsequently conducted to assess and analyse several dimensions of sustainability-related risk. The failure mode and effect analysis (FMEA) technique is utilised to assess the relative importance of the selected risks, to identify their potential causes and effects and test potential correlations between the identified risks. Based on the findings of the study, risk treatment strategies are proposed for all the identified sustainability-related supply chain risks. The findings show that endogenous environmental risks are perceived to be the most important across different industries and the interconnectedness between several sustainability-related risks is very high. This points to the need for integrated sustainability risk management approaches to facilitate the development of effective sustainable strategies.

چکیده فارسی
این مقاله یک دیدگاه عملیاتی از پایداری زنجیره تامین را با در نظر گرفتن آن به عنوان یک فرآیند مدیریت ریسک می کند. این بررسی ماهیت خطرات زنجیره تامین مرتبط با پایداری، آنها را از خطرات زنجیره تامین معمولی جدا می کند و فرایند تحلیلی را برای مدیریت آنها فراهم می کند. یک مطالعه تجربی برای ایجاد بینش در مورد چگونگی مدیریت خطرات مربوط به پایداری به صورت یکپارچه انجام می شود. روش جمع آوری روش برای جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها اتخاذ شده است. از طریق بررسی گسترده ادبیات و مصاحبه های شخصی، 30 ریسک در میان سه رکن اصلی پایداری (محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی) ابتدا شناسایی می شوند. بررسی های زیادی در بخش های صنعتی مختلف و دو مطالعه مورد تجربی تجربی در دو شرکت تولید نساجی، به منظور ارزیابی و تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف ریسک مربوط به پایداری انجام شده است. تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و اثر (FMEA) برای ارزیابی اهمیت نسبی خطرات انتخاب شده، شناسایی علل و اثرات بالقوه آنها و بررسی ارتباطات بالقوه بین خطرات شناسایی شده مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس یافته های این تحقیق، استراتژی های درمان ریسک برای تمامی خطرات زنجیره تأمین مربوط به پایداری ارائه شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که خطرات زیست محیطی درون زیستی در صنایع مختلف مهمترین عامل در نظر گرفته می شود و ارتباط بین چندین خطر مرتبط با پایداری بسیار بالا است. این به نیاز به رویکرد مدیریت ریسک پایداری یکپارچه برای تسهیل توسعه استراتژی های پایدار مؤثر اشاره می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 34,000