پایداری و مسئولیت اجتماعی در زنجیره‌های تامین : وضعیت تحقیق در مدیریت زنجیره تامین و اصول اخلاقی کسب‌وکار

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
146
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability Corporate social responsibility Ethics Supply chain management Purchasing and supply management A systematic literature review
کلمات کلیدی :
پایداری ،مسئولیت اجتماعی شرکت ،اخلاق مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت خرید و عرضه، بررسی مطالعات سیستماتیک
عنوان فارسی :

پایداری و مسئولیت اجتماعی در زنجیره‌های تامین : وضعیت تحقیق در مدیریت زنجیره تامین و اصول اخلاقی کسب‌وکار

عنوان انگلیسی :

Sustainability and corporate social responsibility in supply chains: The state of research in supply chain management and business ethics journals

ژورنال :
Journal of Purchasing and Supply Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409215300054
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pursup.2015.11.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 146

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability Corporate social responsibility Ethics Supply chain management Purchasing and supply management A systematic literature review

کلمات کلیدی : پایداری ،مسئولیت اجتماعی شرکت ،اخلاق مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت خرید و عرضه، بررسی مطالعات سیستماتیک

عنوان فارسی : پایداری و مسئولیت اجتماعی در زنجیره‌های تامین : وضعیت تحقیق در مدیریت زنجیره تامین و اصول اخلاقی کسب‌وکار

عنوان انگلیسی : Sustainability and corporate social responsibility in supply chains: The state of research in supply chain management and business ethics journals

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409215300054چکیده انگلیسی
Sustainability has become a popular topic, not only in business research at large, but specifically in the supply chain management (SCM) discipline. In addition, the business ethics (BE) field has an extensive stream of literature focusing on supply chain topics. While some exchange of ideas can be witnessed, the two streams developed largely independently. A key purpose of this article is to examine and contrast existing research and knowledge creation, focusing on sustainability and corporate social responsibility (CSR) issues in supply chains, within and across these two disciplines. The in-depth systematic literature review covers 195 articles, published in 12 peer-reviewed journals from 2007 to 2013, examining the methodological and theoretical approaches, as well as the main research focus areas. We found highly complementary research topic areas but only limited synergy and dialogue between the disciplines. The research area at large would benefit from greater integration. Based on our findings, we propose a future research agenda that connects across the disciplines and highlights key areas that would benefit from further inquiry.

چکیده فارسی
پایداری به یک موضوع رایج تبدیل شده‌است ، نه تنها در تحقیقات تجاری ، بلکه در رشته مدیریت زنجیره تامین( SCM ) . علاوه بر این، اخلاق تجاری (BE) زمینه گسترده ای از مطالعات متمرکز بر موضوعات مربوط به زنجیره تامین است. در حالی که برخی از تبادل ایده ها می تواند شاهد باشد، دو جریان به طور گسترده ای به صورت مستقل توسعه یافته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی و کنترل تحقیقات و دانش موجود است با تمرکز بر مسائل مربوط به پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره های عرضه در داخل و بین این دو رشته است . بررسی عمیق سیستماتیک شامل 195 مقاله، منتشر شده در 12 مجله بررسی شده از سال 2007 تا 2013، بررسی روش های روش شناختی و نظری، و همچنین زمینه های اصلی تمرکز پژوهش می باشد . ما زمینه های موضوعی تحقیقاتی بسیار متفاوتی را کشف کردیم، اما تنها همکاری و گفتگو میان این رشته ها محدود بود. محدوده تحقیق در بزرگ از یکپارچگی بیشتر بهره مند خواهد شد. بر اساس یافته های ما، ما یک برنامه تحقیقاتی آینده ارائه می دهیم که در سراسر رشته ها متصل می شود و زمینه های کلیدی را که از تحقیق بیشتر بهره مند می شوند، برجسته می کند.

موضوعات مقاله