توجه به پایداری در تصمیم گیری در مدیریت پروژه؛ تحقیق با استفاده از روش Q

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
102
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project; Project management; Sustainability; Triple constraint; Decision-making
کلمات کلیدی :
پروژه مدیریت پروژه؛ پایداری؛ محدودیت سه گانه؛ تصمیم سازی
عنوان فارسی :

توجه به پایداری در تصمیم گیری در مدیریت پروژه؛ تحقیق با استفاده از روش Q

عنوان انگلیسی :

Considering sustainability in project management decision making; An investigation using Q-methodology

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300728
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.01.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 102

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project; Project management; Sustainability; Triple constraint; Decision-making

کلمات کلیدی : پروژه مدیریت پروژه؛ پایداری؛ محدودیت سه گانه؛ تصمیم سازی

عنوان فارسی : توجه به پایداری در تصمیم گیری در مدیریت پروژه؛ تحقیق با استفاده از روش Q

عنوان انگلیسی : Considering sustainability in project management decision making; An investigation using Q-methodology

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300728چکیده انگلیسی
Sustainability is one of the most important challenges of our time. Projects play a pivotal role in the realization of more sustainable business practices and the concept of sustainability has also been linked to project management. However, how managers of projects consider sustainability in their operational daily work is still to be explored. This paper uses Q-methodology to investigate the consideration of sustainability aspects in the decision making processes of project managers. The research question was How are dimensions of sustainability considered in the decision-making processes of project managers in relation to the triple constraint of time, cost and quality?Based on the Q-sort of selected respondents, the study found that the consideration of sustainability principles is underrepresented, compared to the triple constraint criteria. However, the analysis of the individual Q-sorts revealed four distinct perspectives that differ significantly in their consideration of sustainability principles and triple constraint criteria.

چکیده فارسی
پایداری یکی از مهمترین چالش های زمان ماست. پروژه ها نقش اساسی در تحقق شیوه های پایدار کسب و کار را ایفا می کنند و مفهوم پایداری نیز مرتبط با مدیریت پروژه است. با این حال، چگونه مدیران پروژه ها پایداری را در کار روزانه عملیاتی خود در نظر می گیرند، هنوز باید مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش Q برای بررسی جنبه های پایداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. سوال پژوهش این است که آیا ابعاد پایداری در روند تصمیم گیری مدیران پروژه در رابطه با محدودیت سه گانه زمان، هزینه و کیفیت در نظر گرفته شده است؟

موضوعات مقاله