دانلود مقاله ارزیابی بازار پایدار ساختمانها با استفاده از روش MAMVA neutrosophic تک مقداری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Real estate; Market value assessment; MCDM; Neutrosophic set; MAMVA method
کلمات کلیدی :
املاک و مستغلات؛ ارزیابی ارزش بازار؛ MCDM؛ مجموعه Neutrosophic؛ روش MAMVA
عنوان فارسی :

ارزیابی بازار پایدار ساختمانها با استفاده از روش MAMVA neutrosophic تک مقداری

عنوان انگلیسی :

Sustainable market valuation of buildings by the single-valued neutrosophic MAMVA method

ژورنال :
Applied Soft Computing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494617301643
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.03.040
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Real estate; Market value assessment; MCDM; Neutrosophic set; MAMVA method

کلمات کلیدی : املاک و مستغلات؛ ارزیابی ارزش بازار؛ MCDM؛ مجموعه Neutrosophic؛ روش MAMVA

عنوان فارسی : ارزیابی بازار پایدار ساختمانها با استفاده از روش MAMVA neutrosophic تک مقداری

عنوان انگلیسی : Sustainable market valuation of buildings by the single-valued neutrosophic MAMVA method

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494617301643چکیده انگلیسی
Traditionally, the real estate asset assessment is performed by experienced valuators, who take into account its economic, social, physical and locational aspects. Nowadays, the construction industry is becoming more and more influenced by the sustainability requirements. Therefore, the inclusion of the sustainability evaluation into real estate asset valuation is of utmost importance. The Neutrosophic Multi-Attribute Market Value Assessment (MAMVA) method developed by the authors of this article handles market value calculations by solving multiple criteria assessment problems, and the initial information vagueness is modelled explicitly. The supplementary novelty of the present paper is the inclusion of the sustainability aspects into the real estate market valuation. The sustainable market valuation of Croydon University Hospital (Emergency Department) is performed as the case study to present numerical capabilities of the proposed approach. Our research findings suggest that neutrosophic MAMVA is a rational approach for calculations of property market valuation and might be suitable for application worldwide.

چکیده فارسی
به طور سنتی، ارزیابی املاک و مستغلات توسط ارزیابان با تجربه انجام می شود، که به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی و مکان خود توجه می کنند. امروزه صنعت ساخت و ساز بیشتر و بیشتر توسط الزامات پایداری تحت تاثیر قرار می گیرد.بنابراین، ارزیابی پایداری در ارزیابی املاک بسیار مهم است. روش ارزيابي ارزش بازار چند منظوره (MAMVA) Neutrosophic توسعه یافته توسط نویسندگان این مقاله، محاسبات ارزش بازار را با حل مسائل مربوط به ارزیابی چند معیاره، مدیریت می کند و ابهام اطلاعات اولیه به طور صریح مدلسازی شده است. نوآوری تکمیلی این مقاله، جنبه های پایداری برای ارزیابی بازار املاک و مستغلات را شامل می شود. ارزیابی بازار پایدار بیمارستان دانشگاه کرایادون (بخش اورژانس) به عنوان مطالعه موردی برای ارائه قابلیت های عددی رویکرد پیشنهادی انجام می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که MAMVA neutrosophic یک روش منطقی برای محاسبه ارزیابی بازار املاک است و ممکن است برای کاربرد در سراسر جهان مناسب باشد.

موضوعات مقاله