روش های افشاء تدارکات پایدار در شرکت های بخش دولتی مرکزی: شواهدی از هند

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainable procurement CPSE Reporting India
کلمات کلیدی :
تدارکات پایدار، CPSE، گزارشنویسی ، هندوستان
عنوان فارسی :

روش های افشاء تدارکات پایدار در شرکت های بخش دولتی مرکزی: شواهدی از هند

عنوان انگلیسی :

Sustainable procurement disclosure practices in central public sector enterprises: Evidence from India

ژورنال :
Journal of Purchasing and Supply Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147840921400079X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.12.002
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainable procurement CPSE Reporting India

کلمات کلیدی : تدارکات پایدار، CPSE، گزارشنویسی ، هندوستان

عنوان فارسی : روش های افشاء تدارکات پایدار در شرکت های بخش دولتی مرکزی: شواهدی از هند

عنوان انگلیسی : Sustainable procurement disclosure practices in central public sector enterprises: Evidence from India

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147840921400079Xچکیده انگلیسی
The objective of this study is to explore sustainable procurement practices across Central Public Sector Enterprises (CPSE) in India, and particularly to understand how CPSEs operationalise and disclose sustainable procurement (SP) practices. This study uses a content analysis methodology to review the SP disclosure practices of top 50 CPSEs selected on the basis of annual turnover. Out of the eight SP dimensions examined in this study, it is interesting to note that the maximum disclosures were under economic development, philanthropy and community development practices. This study finds that ‘product responsibility’ reporting is minimal in quantity and is not combined with other elements of sustainable procurement. The study developed a strong and robust SP disclosure index (SPDI) comprising the eight dimensions of sustainable procurement. This study breaks new ground and provides a springboard for future research to investigate SP practices in India and other developing countries. This study provides several important implications and is an original contribution to the literature.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه، بررسی شیوه های تدارکات پایدار در میان شرکت های بخش دولتی عمومی (CPSE) در هند، و به ویژه برای درک این که چگونه CPSE عملیات و تشریح روش های تدارکات پایدار (SP) عمل می کند. این مطالعه با استفاده از یک روش تجزیه و تحلیل محتوای برای بررسی شیوه های افشای SP از 50 CPSE برتر که بر اساس گردش سالانه انتخاب شده اند. از میان هشت معیار SP که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است، جالب توجه است که حداکثر اطلاعات افشا شده تحت برنامه های توسعه اقتصادی، بشردوستی و توسعه جامعه است. این مطالعه نشان می دهد که گزارش کمیتۀ مسئولیت محصول حداقل کم است و با سایر عناصر تهیه پایدار ترکیب نمی شود. این مطالعه، یک شاخص قوی افشای SP (SPDI) را که هشت بعد از تدارکات پایدار را تشکیل می دهد، توسعه داد. این مطالعه زمین جدیدی را شکوفا می کند و برای تحقیقات آینده به منظور تحقیق در مورد شیوه های SP در هند و سایر کشورهای در حال توسعه، یک پرتابل است. این مطالعه چندین نشانه مهم را ارائه می دهد و اصلی ترین کمک به پژوهشها است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی