سیستم های خدمات پایدار محصول – از مفهوم ایجاد به جزئیات یک مدل کسب و کار برای یک سیستم به اشتراک گذاری دوچرخه در برلین

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
sustainability business models product-service system scenarios
کلمات کلیدی :
پایداری، مدل های کسب و کار، خدمات محصول، سناریوهای سیستم
عنوان فارسی :

سیستم های خدمات پایدار محصول - از مفهوم ایجاد به جزئیات یک مدل کسب و کار برای یک سیستم به اشتراک گذاری دوچرخه در برلین

عنوان انگلیسی :

Sustainable Product Service Systems – From Concept Creation to the Detailing of a Business Model for a Bicycle Sharing System in Berlin

ژورنال :
Procedia CIRP
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116001426
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.127
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : sustainability business models product-service system scenarios

کلمات کلیدی : پایداری، مدل های کسب و کار، خدمات محصول، سناریوهای سیستم

عنوان فارسی : سیستم های خدمات پایدار محصول - از مفهوم ایجاد به جزئیات یک مدل کسب و کار برای یک سیستم به اشتراک گذاری دوچرخه در برلین

عنوان انگلیسی : Sustainable Product Service Systems – From Concept Creation to the Detailing of a Business Model for a Bicycle Sharing System in Berlin

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116001426چکیده انگلیسی
To develop a business model oriented to sustainability, sustainability aspects should already be taken into account at the planning stages, when strategies, ideas, opportunities and concepts are identified and created. However, there is a lack of methods to assist the creation of sustainable business models. To cope with this challenge, a method named Configurator of product-service system (PSS) proposals was developed in order to support companies to create business models for selling functionality instead of product property. Through the application of this method together with the scenario planning technique, a product concept was transformed into a product-service system business model. For this purpose, the multifunctional team responsible for the creation of this concept utilized the method to develop a business model for Pedelec (pedal electric cycle) inserted in a sharing system and taking into account the future development of the city of Berlin.

چکیده فارسی
برای توسعه یک مدل تجاری که بر پایداری پایدار باشد، جنبه های پایداری باید در مراحل برنامه ریزی، وقتی که استراتژی ها، ایده ها، فرصت ها و مفاهیم شناسایی و ایجاد می شوند، باید در نظر گرفته شود. با این حال، کمبود روش ها برای کمک به ایجاد مدل های کسب و کار پایدار وجود دارد. برای مقابله با این چالش، یک روش به نام کانفیگوریتور ،سیستم خدمات محصول (خدمات PSS) به منظور حمایت از شرکت ها برای ایجاد مدل های تجاری برای فروش عملکرد به جای اموال محصول توسعه داده شد. با استفاده از این روش همراه با روش برنامه ریزی سناریو، یک مفهوم محصول به یک مدل کسب و کار سیستم خدمات محصول تبدیل شد. برای این منظور، تیم چند منظوره مسئول ایجاد این مفهوم، روش توسعه یک مدل تجاری پدلک (چرخه الکتریکی پدال) را در یک سیستم اشتراک و با توجه به توسعه آینده شهر برلین، مورد استفاده قرار داد.

موضوعات مقاله