جنگجویان محیط زیست: تغییر استراتژی پایدار خرده فروشی با استفاده از تصویر واقعی نام تجاری خرده فروشی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Retail strategy Sustainability Retailer brand Retail image
کلمات کلیدی :
استراتژی خرده فروشی، پایداری، نام تجاری خرده فروشی، تصویر خرده فروشی
عنوان فارسی :

جنگجویان محیط زیست: تغییر استراتژی پایدار خرده فروشی با استفاده از تصویر واقعی نام تجاری خرده فروشی

عنوان انگلیسی :

Eco-warriors: Shifting sustainable retail strategy via authentic retail brand image

ژورنال :
Australasian Marketing Journal (AMJ)
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358216300167
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2016.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Retail strategy Sustainability Retailer brand Retail image

کلمات کلیدی : استراتژی خرده فروشی، پایداری، نام تجاری خرده فروشی، تصویر خرده فروشی

عنوان فارسی : جنگجویان محیط زیست: تغییر استراتژی پایدار خرده فروشی با استفاده از تصویر واقعی نام تجاری خرده فروشی

عنوان انگلیسی : Eco-warriors: Shifting sustainable retail strategy via authentic retail brand image

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358216300167چکیده انگلیسی
Sustainability in retail often looks at retail supply chains and the effects of retail outputs on people and the planet. Sustainable retail strategy then, in the main, retains this focus. Taking an interpretive approach, this study instead focuses on a successful sustainable retail brand to explore the characters that make up its image. The sustainable New Zealand store and product brand, the Ecostore, is seen by consumers as an Eco-warrior: A legitimate, trustworthy and authentically sustainable store and store brand. Its image is composed of Guardian, Catalyst and Paragon qualities that allow consumers to be healthy and protect themselves, their families, and friends, while also exhibiting and teaching sustainable values to them. Implications of this research for retailers regard not only their branding and positioning, but points to the importance of an authentically sustainable retail orientation – one that has sustainability at its core.

چکیده فارسی
پایداری در خرده فروشی اغلب به زنجیره تامین خرده فروشی و تأثیرات خروجی خرده فروشی بر روی مردم و جامعه نگاه می کند. استراتژی خرده فروشی پایدار، در کل، این تمرکز را حفظ می کند. با در نظر گرفتن یک رویکرد تفسیری، این مطالعه به جای یک برند موفق تجاری پایدار تمرکز می کند تا شخصیت هایی را که تصویر آن را تشکیل می دهند، کشف کند. فروشگاه و محصولات پایدار نیوزلند، برند اکوستور، توسط مصرف کنندگان به عنوان یک جنگجوی زیست محیطی دیده می شود: نام تجاری فروشگاه و فروشگاه قابل اعتماد و معتبر و پایدار. تصویر آن از ویژگی های گاردین، کاتالیست و پاراگون تشکیل شده است که به مصرف کنندگان اجازه می دهد که سالم باشند و از خود، خانواده ها و دوستانشان محافظت کنند و همچنین ارزش های پایدار و ارزشمندی را به آنها نشان دهند. پیامدهای این تحقیق برای خرده فروشان نه تنها برند و موقعیت آنها را مورد توجه قرار می دهد، بلکه به اهمیت یک رویکرد پایدار خرده فروشی پایدار اشاره می کند - یکی که دارای پایداری در هسته آن است.

موضوعات مقاله