تکنیک های پیشرفته برای مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Knowledge management Strategic information Cryptographic algorithms Secret sharing
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، اطلاعات استراتژیک، الگوریتم رمزنگاری، به اشتراک گذاری محرمانه
عنوان فارسی :

تکنیک های پیشرفته برای مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

عنوان انگلیسی :

Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information

ژورنال :
International Journal of Information Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401214001200
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.11.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Knowledge management Strategic information Cryptographic algorithms Secret sharing

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، اطلاعات استراتژیک، الگوریتم رمزنگاری، به اشتراک گذاری محرمانه

عنوان فارسی : تکنیک های پیشرفته برای مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

عنوان انگلیسی : Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401214001200چکیده انگلیسی
This publication discusses advanced knowledge management techniques based on information splitting and sharing algorithms for secret, strategic information. Information splitting techniques will be dedicated to problems of secure information storage and managing sets of strategic data. The management of strategic corporate/organisational data will provide the illustration of the discussion of knowledge management which constitutes the starting point for advanced information management processes. Advanced knowledge management techniques will be discussed using the example of applying cryptographic algorithms in processes of managing information and access to it. Restricted access to strategic corporate information means that this type of data must be stored securely and must not be disclosed to unauthorised individuals. The use of cryptographic algorithms for strategic information sharing keeps this data completely confidential and ensures no access of unauthorised people to the knowledge possessed.

چکیده فارسی
این نگارش در مورد تکنیک های مدیریت دانش پیشرفته مبتنی بر تقسیم اطلاعات و به اشتراک گذاری الگوریتم های اطلاعات محرمانه و استراتژیک بحث می کند. تکنیک های تقسیم اطلاعات به مسائل ذخیره سازی اطلاعات امن و مدیریت مجموعه داده های استراتژیک اختصاص خواهد یافت. مدیریت داده های سازمانی و سازمانی استراتژیک، تصویری از بحث مدیریت دانش را ارائه می دهد که نقطه شروع برای فرایندهای مدیریت اطلاعات پیشرفته است. تکنیک های پیشرفته مدیریت دانش با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری در فرآیندهای مدیریت اطلاعات و دسترسی به آن مورد بحث قرار می گیرد. دسترسی محدود به اطلاعات شرکت های استراتژیک بدین معناست که این نوع داده ها باید ایمن ذخیره شوند و نباید آنها را به افراد غیر مجاز افشا کرد. استفاده از الگوریتم رمزنگاری برای به اشتراک گذاری اطلاعات استراتژیک، این اطلاعات را به طور کامل محرمانه نگه می دارد و دسترسی افراد غیر مجاز به دانش را به عهده نمی گیرد.

موضوعات مقاله