تنش در شبکه های تحقیق و توسعه: پیامدهای جستجو و ادغام دانش

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
71
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D network Innovation Tension Paradox Knowledge search Knowledge integration
کلمات کلیدی :
شبکه تحقیق و توسعه، نوآوری، تنش، پارادوکس، جستجوی دانش، ادغام دانش
عنوان فارسی :

تنش در شبکه های تحقیق و توسعه: پیامدهای جستجو و ادغام دانش

عنوان انگلیسی :

Tensions in R&D networks: Implications for knowledge search and integration

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517300094
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.12.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 71

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D network Innovation Tension Paradox Knowledge search Knowledge integration

کلمات کلیدی : شبکه تحقیق و توسعه، نوآوری، تنش، پارادوکس، جستجوی دانش، ادغام دانش

عنوان فارسی : تنش در شبکه های تحقیق و توسعه: پیامدهای جستجو و ادغام دانش

عنوان انگلیسی : Tensions in R&D networks: Implications for knowledge search and integration

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517300094چکیده انگلیسی
R&D Networks comprise different actors with various goals and motivations. Thus, such networks are filled with tensions that emerge from simultaneously existing, competing or contradictory organizing elements and demands. In this study, we examine the knowledge search and integration behaviour of firms participating in R&D networks in the Dutch aerospace sector. We find evidence of a multitude of tensions that have implications for knowledge processes of firms and within R&D networks. These tensions are grouped into dialectical and paradoxical tensions. In particular, paradoxical tensions require simultaneous attention to the different organizing elements, while dialectical tensions create either/or situations that need to be carefully managed. We find two types of dialectical tensions: openness of core knowledge exposure and inclusiveness of knowledge sharing behaviour; and three types of paradoxical tensions related to innovation goal alignment, coopetition, and actor interdependence. Overall, our results provide unique insights to how participants of R&D networks perceive tensions involved in knowledge search and integration, how the network role of the actors affects these perceptions, and what types of tension-resolving mechanisms are adopted in different types of networks.

چکیده فارسی
شبکه های تحقیق و توسعه شامل کارکنان مختلف با اهداف و انگیزه های مختلف هستند. بنابراین، چنین شبکه هایی پر از تنش هایی می شوند که از عناصر سازماندهی و تقاضاهای همزمان، رقابت یا متضاد ظاهر می شوند. در این مطالعه ما بررسی جستجوی دانش و ادغام شرکت های مشارکت کننده در شبکه های تحقیق و توسعه در بخش هوافضای هلند را بررسی می کنیم. ما شواهدی از بسیاری از تنش ها را پیدا می کنیم که پیامدهایی برای پروسه های دانش در شرکت ها و درون شبکه های تحقیق و توسعه دارند. این تنش ها به تنش های دیالکتیکی و پارادوکسی تقسیم می شود. به طور خاص، تنش های پارادوکسی نیاز به توجه همزمان به عناصر سازماندهی مختلف دارند، در حالی که تنش های دیالکتیکی باعث ایجاد شرایط یا موقعیت هایی می شود که باید با دقت مدیریت شوند. ما دو نوع تنش دیالکتیکی را پیدا می کنیم: باز بودن دانش هسته ای و پذیرش رفتار به اشتراک گذاری دانش؛ و سه نوع تنش پارادوکسی مربوط به همبستگی هدف نوآوری، همکاری و وابستگی به بازیگری است. به طور کلی، نتایج ما بینش منحصر به فردی در مورد اینکه چگونه شرکت کنندگان شبکه های تحقیق و توسعه درک تنش درگیر در جستجوی دانش و ادغام، چگونه نقش شبکه کارکنان بر این ادراک تاثیر می گذارد، و انواع مختلف مکانیسم های حل و فصل تنش در انواع مختلف شبکه ها، فراهم می کند.

موضوعات مقاله