وابستگی بین مالیات انرژی، مشارکت در یک سیستم انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
21
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Carbon taxes Carbon emissions Carbon intensity Energy taxes Energy effectiveness Energy intensity
کلمات کلیدی :
عوارض کربن، انتشار کربن، شدت کربن، مالیات انرژی، اثربخشی انرژی، شدت انرژی
عنوان فارسی :

وابستگی بین مالیات انرژی، مشارکت در یک سیستم انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا

عنوان انگلیسی :

The association between energy taxation, participation in an emissions trading system, and the intensity of carbon dioxide emissions in the European Union

ژورنال :
The International Journal of Accounting
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706315000825
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Carbon taxes Carbon emissions Carbon intensity Energy taxes Energy effectiveness Energy intensity

کلمات کلیدی : عوارض کربن، انتشار کربن، شدت کربن، مالیات انرژی، اثربخشی انرژی، شدت انرژی

عنوان فارسی : وابستگی بین مالیات انرژی، مشارکت در یک سیستم انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا

عنوان انگلیسی : The association between energy taxation, participation in an emissions trading system, and the intensity of carbon dioxide emissions in the European Union

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706315000825چکیده انگلیسی
Energy taxes are intended to internalize the costs of greenhouse gas (GHG) emissions and to incentivize reductions in GHG emissions; evaluating whether taxes have the desired effect on emissions is an important research question. A second tool to incentivize GHG reductions is an emissions trading system (ETS). We examine data across countries in the EU from 1996 to 2009 and find that as implicit tax rates on energy increased, carbon intensity of emissions decreased. Further, participation in an ETS also resulted in a significant reduction in overall carbon intensity.Carbon emissions can be reduced by using fuel with a lower carbon content (effectiveness) or by using less fuel per unit of output (efficiency); we decompose overall carbon intensity into effectiveness and efficiency measures. We find that as implicit tax rates on energy increased, efficiency measure improved, but effectiveness did not.The EU introduced the ETS in 2005, and we find that while participation in an ETS reduced carbon intensity, it also changed the relation between implicit tax rates on energy and carbon intensity. Specifically, there is a significant inverse relationship between implicit tax rates on energy and all three carbon intensity measures prior to the imposition of the ETS, but after imposition of the ETS, implicit tax rates on energy are only significantly inversely related to the efficiency measure. We suggest that the need to immediately reduce emissions below a specified cap encourages companies to focus on efficiency measures with immediate results, potentially at the expense of effectiveness initiatives. These trade-offs have potential implications for long-run policy outcomes.

چکیده فارسی
مالیات های انرژی در نظر گرفته شده اند که هزینه های گازهای گلخانه ای (GHG) را در داخل خود جبران کنند و باعث کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای شوند. ارزیابی اینکه آیا مالیات تاثیر مورد نظر بر انتشار دارد یا خیر، یک سوال مهم تحقیق است. دومین ابزار برای کاهش تعرفه های GHG، یک سیستم تجارت الکترونیکی (ETS) است. ما از 1996 تا 2009 داده ها را در بین کشورهای اتحادیه اروپا بررسی می کنیم و می بینیم که نرخ مالیات ضمنی برای افزایش انرژی، شدت کربن انتشار گازهای گلخانه ای کاهش می یابد. علاوه بر این، مشارکت در ETS نیز منجر به کاهش قابل توجهی در میزان شدت کلی کربن می شود.

موضوعات مقاله