مدیریت کسب و کار صنایع کشاورزی شیلی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
60
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Environmentally responsible management Restorative justice Moral reengagement International competitiveness Natural resources-based clusters Salmon farming
کلمات کلیدی :
مدیریت زیست محیطی، عدالت ترمیم، بازسازی اخلاقی، رقابت بین المللی، دسته های مبتنی بر منابع طبیعی، ماهی قزل آلا
عنوان فارسی :

مدیریت کسب و کار صنایع کشاورزی شیلی

عنوان انگلیسی :

The business management of the Chilean salmon farming industry

ژورنال :
Marine Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003571
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 60

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Environmentally responsible management Restorative justice Moral reengagement International competitiveness Natural resources-based clusters Salmon farming

کلمات کلیدی : مدیریت زیست محیطی، عدالت ترمیم، بازسازی اخلاقی، رقابت بین المللی، دسته های مبتنی بر منابع طبیعی، ماهی قزل آلا

عنوان فارسی : مدیریت کسب و کار صنایع کشاورزی شیلی

عنوان انگلیسی : The business management of the Chilean salmon farming industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003571چکیده انگلیسی
This study reviews and explores the salmon farming industry management in an emerging economy context, in the light of environmental responsibility, restorative justice and moral reengagement. Strategic information were gathered, performing in-depth interviews with CEOs and other key senior executives, to analyze the managerial behavior regarding environmental care and moral engagement to industry production standards. The results reveal issues related to firms and government roles on setting industry standards and enforcing them. Firms required to be perceived as renewed in order to receive help from the government and convince the market on their IPOs. Government lack of technical strength and capacity to reestablish order forced the industry firms association to propose a new regulatory standard. But this new order seems not to be satisfactory and this industry will continue to be on the verge of a crisis.

چکیده فارسی
در این مطالعه، مرور و بررسی مدیریت صنعت ماهی قزل آلا در یک زمینه اقتصادی در حال ظهور، با توجه به مسئولیت های زیست محیطی، عدالت ترمیم و بازسازی اخلاقی. اطلاعات استراتژیک جمع آوری شده، انجام مصاحبه عمیق با مدیران اجرایی و دیگر مدیران ارشد اصلی، برای تجزیه و تحلیل رفتار مدیریتی در مورد مراقبت از محیط زیست و تعامل اخلاقی با استانداردهای تولید صنعتی. نتایج نشان می دهد مسائل مربوط به شرکت ها و نقش های دولتی در تنظیم استانداردهای صنعت و اجرای آنها. شرکت ها باید به منظور تجدید نظر به منظور دریافت کمک از دولت و تشویق بازار در IPO خود مورد نیاز است. عدم وجود قدرت فنی و ظرفیت سازمانی برای بازسازی مجدد دولت، انجمن صنایع را مجبور به ارائه یک استاندارد جدید قانونی نمود. اما این نظم جدید به نظر نمی رسد رضایت بخش باشد و این صنعت همچنان در آستانه بحران قرار دارد.

موضوعات مقاله