نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات

Elsevier تومان 23,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Relationship management Project manager Role Awareness Knowledge Effort Construction industry
کلمات کلیدی :
مدیریت ارتباطات، مدیر پروژه، آگاهی از نقش، دستیابی دانش، صنعت ساخت و ساز
عنوان فارسی :

نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات

عنوان انگلیسی :

The role of the project manager in relationship management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302715
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Relationship management Project manager Role Awareness Knowledge Effort Construction industry

کلمات کلیدی : مدیریت ارتباطات، مدیر پروژه، آگاهی از نقش، دستیابی دانش، صنعت ساخت و ساز

عنوان فارسی : نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات

عنوان انگلیسی : The role of the project manager in relationship management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302715چکیده انگلیسی
Relationship management is recognized as a focus of the next generation of project management. As a major sector, the construction industry has increasingly embraced the concept of project-based relationship management. On the other hand, project managers have grown steadily in prominence. This research explores the contribution of construction project managers to relationship management through a combination of qualitative and quantitative methodologies. Project-based relationship management can be either internal or external. This research identifies 18 roles of project managers in internal relationship management (IRM) and 18 roles in external relationship management (ERM). As a result of data analysis, they are categorized into six internal role groups and five external role groups, respectively. In addition to role identification and categorization, this research provides evidence for the change in construction from traditional project management that concentrates on planning and control to new project management that highlights the importance of people and working relationships.

چکیده فارسی
مدیریت ارتباطات به عنوان تمرکز نسل بعدی مدیریت پروژه به رسمیت شناخته شده است. به عنوان یک بخش عمده، صنعت ساخت و ساز به طور فزاینده ای مفهوم مدیریت رابطه مبتنی بر پروژه را پذیرفته است. از سوی دیگر، مدیران پروژه به طور پیوسته در برجسته رشد کرده اند. این پژوهش به بررسی سهم مدیران پروژه های ساختمانی در مدیریت ارتباط با استفاده از روش های کیفی و کمی می پردازد. مدیریت رابطه مبتنی بر پروژه می تواند داخلی یا خارجی باشد. این تحقیق 18 نقش مدیران پروژه در مدیریت ارتباطات داخلی (IRM) و 18 نقش در مدیریت ارتباطات خارجی (ERM) را مشخص می کند. در نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها، آنها به ترتیب به شش گروه نقش داخلی و پنج گروه نقش خارجی تقسیم می شوند. علاوه بر شناسایی و دسته بندی نقش، این تحقیق شواهدی را برای تغییر در ساخت و ساز از مدیریت پروژه های سنتی ارائه می دهد که بر برنامه ریزی و کنترل به مدیریت پروژه جدید متمرکز است که اهمیت افراد و روابط کاری را برجسته می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 23,000