نظریه های طبقه بندی در مقابل طبقه بندی به عنوان نظریه: تاثیر طبقه بندی و نوع شناسی برای توسعه نظریه های مدیریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
136
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project classification Project typology Middle-range theory Project management theory
کلمات کلیدی :
طبقه بندی پروژه، نوع شناسی پروژه، نظریه محدوده میانی، نظریه مدیریت پروژه
عنوان فارسی :

نظریه های طبقه بندی در مقابل طبقه بندی به عنوان نظریه: تاثیر طبقه بندی و نوع شناسی برای توسعه نظریه های مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی :

Theories for classification vs. classification as theory: Implications of classification and typology for the development of project management theories

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303544
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.11.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 136

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project classification Project typology Middle-range theory Project management theory

کلمات کلیدی : طبقه بندی پروژه، نوع شناسی پروژه، نظریه محدوده میانی، نظریه مدیریت پروژه

عنوان فارسی : نظریه های طبقه بندی در مقابل طبقه بندی به عنوان نظریه: تاثیر طبقه بندی و نوع شناسی برای توسعه نظریه های مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی : Theories for classification vs. classification as theory: Implications of classification and typology for the development of project management theories

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303544چکیده انگلیسی
Although ordering and classification schemes play a crucial role in the project management field, classification as a topic of study has been undervalued in the literature. Accordingly, there is a semantic confusion and lack of uniformity about the definitions and theoretical implications of two commonly used terms in project management: classification and typology. We argue that this issue hinders project management field from developing middle-range theories and flourishing theoretically compared to other fields of research.In this paper, we clarify the definitions and theoretical implications of project classification and typology so they can be fully used in theory development. We argue that typology – although it involves classification – is different than simple classification schemes. We also explain how theories for classification can be used to delimit project types in homogeneous project categories and develop middle-range theories; however, a typology itself is a unique form of theory that can capture the complex nature of projects. By clarifying these concepts, this paper points to promising directions for future development of theories in project management.

چکیده فارسی
هرچند طرح های سفارش و طبقه بندی نقش مهمی در زمینه مدیریت پروژه ایفا می کنند، طبقه بندی به عنوان موضوع مطالعه در پژوهش ها کم اهمیت شده است. بر این اساس، یک اختلال معنایی و عدم یکنواختی در مورد تعاریف و مفاهیم نظری دو اصطلاح رایج در مدیریت پروژه وجود دارد: طبقه بندی و نوع شناسی. ما استدلال می کنیم که این مسئله مانع مدیریت پروژه در توسعه نظریه های متوسط می شود و به طور نظری در مقایسه با دیگر زمینه های تحقیقاتی شکوفا می شود.

موضوعات مقاله