مصرف کنندگان سوم در اینترنت: تاثیرات بر روی کلام دهانی و اهداف خرید آنلاین

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Elderly consumer behavior Internet online purchase intentions.
کلمات کلیدی :
رفتار مصرف کننده سالمند، اهداف خرید اینترنتی آنلاین.
عنوان فارسی :

مصرف کنندگان سوم در اینترنت: تاثیرات بر روی کلام دهانی و اهداف خرید آنلاین

عنوان انگلیسی :

Third-agers on the Internet: Impacts on Word-of-Mouth and Online Purchase Intentions

ژورنال :
Procedia Economics and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115003263
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00326-3
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Elderly consumer behavior Internet online purchase intentions.

کلمات کلیدی : رفتار مصرف کننده سالمند، اهداف خرید اینترنتی آنلاین.

عنوان فارسی : مصرف کنندگان سوم در اینترنت: تاثیرات بر روی کلام دهانی و اهداف خرید آنلاین

عنوان انگلیسی : Third-agers on the Internet: Impacts on Word-of-Mouth and Online Purchase Intentions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115003263چکیده انگلیسی
Scientific development and technological advances have allowed for a considerable increase in human longevity. Elderly people, or “third-agers”, have come to make up an increasing percentage of the population in both developed countries and developing ones like Brazil. A major challenge for the elderly in this context is their adaptation to the demands of the modern world, especially in relation to Internet use. Nowadays these people have started to show a greater interest in new technologies. According to a study conducted in Brazil (CGI, 2009), usage frequency among older consumers who access the Internet is as follows: 47% daily, 29% at least once a week, 17% at least once a month and 7% less than once a month. These data confirm the promising market represented by elderly people. Given the change in population structure, combined with the considerable technological development resulting from the growth of Internet use in day-to-day life, it is important to understand Internet usage among elderly consumers. To analyze this, it is important that future studies concern themselves with the purpose of use, frequency of access and the future impacts that the Internet may have upon such customers. This theoretical article is organized with such questions in mind. Based on the literature, we have constructed a model to be tested in a subsequent study to help identify the relationships between the several variables surrounding this consumer behavior and the use of the Internet.

چکیده فارسی
توسعه علمی و پیشرفت های تکنولوژیکی باعث افزایش قابل توجهی در طول عمر انسان شده است. افراد سالمند یا "سومین طبقه" ها درصد زیادی از جمعیت در کشورهای توسعه یافته و کشورهای تازه توسعه یافته مانند برزیل را تشکیل می دهند. یک چالش عمده برای سالمندان در این زمینه سازگاری آنها با خواسته های دنیای مدرن، به خصوص در ارتباط با استفاده از اینترنت است. امروزه این افراد علاقه بیشتری به فناوری های جدید نشان داده اند. بر اساس یک مطالعه انجام شده در برزیل (CGI، 2009)، میزان مصرف در مصرف کنندگان قدیمی تر که به اینترنت دسترسی دارند عبارتند از: 47٪ روزانه، 29٪ حداقل یک بار در هفته، 17٪ حداقل یک بار در ماه و 7٪ کمتر از یکبار در ماه. این داده ها بازار امیدوار کننده ای را که افراد سالخورده را نشان می دهد تایید می کند. با توجه به تغییر ساختار جمعیت، همراه با توسعه فن آوری های قابل توجهی که از رشد استفاده از اینترنت در زندگی روزمره برخوردار است، مهم است که استفاده از اینترنت در میان مصرف کنندگان سالخورده را درک کنیم. برای تجزیه و تحلیل این، مهم است که مطالعات آینده مربوط به هدف از استفاده، فرکانس دسترسی و تأثیرات آینده است که اینترنت ممکن است بر روی چنین مشتریان داشته باشد. این مقاله نظری با در نظر داشتن چنین سوالاتی سازماندهی شده است. بر اساس ادبیات، ما یک مدل را برای بررسی در یک مطالعه بعدی به منظور شناسایی روابط بین متغیرهای مختلف در ارتباط با این رفتار مصرف کننده و استفاده از اینترنت ساخته ایم.

موضوعات مقاله