پیامدهای بخش سوم تهدیدات فروش کوتاه مدت: یک مورد رفتار حسابرس

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Short selling Audit fees Regulation SHO Bankruptcy risk CEO overconfidence
کلمات کلیدی :
فروش کوتاه مدت ، هزینه های حسابرسی، مقررات SHO، ریسک ورشکستگی، اعتماد بیش از حد مدیر عامل
عنوان فارسی :

پیامدهای بخش سوم تهدیدات فروش کوتاه مدت: یک مورد رفتار حسابرس

عنوان انگلیسی :

Third-party consequences of short-selling threats: The case of auditor behavior

ژورنال :
Journal of Accounting and Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410116300593
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2016.09.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Short selling Audit fees Regulation SHO Bankruptcy risk CEO overconfidence

کلمات کلیدی : فروش کوتاه مدت ، هزینه های حسابرسی، مقررات SHO، ریسک ورشکستگی، اعتماد بیش از حد مدیر عامل

عنوان فارسی : پیامدهای بخش سوم تهدیدات فروش کوتاه مدت: یک مورد رفتار حسابرس

عنوان انگلیسی : Third-party consequences of short-selling threats: The case of auditor behavior

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410116300593چکیده انگلیسی
This study examines how short-selling threats affect auditors. During 2005–2007, the SEC ordered a pilot program in which one-third of the Russell 3000 index firms were arbitrarily chosen to be exempted from short-sale price tests. As a result, these stocks faced significantly higher short-selling threats. We implement a difference-in-differences test with firm fixed effects to show that auditors react to the increased threats and charge higher audit fees to the pilot firms. Further, we find that the impact only exists when auditors are concerned with the bankruptcy risk or when managers are less likely disciplined by short sellers.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی اینکه چگونه تهدیدات فروش کوتاه مدت بر حسابرسان اثر می گذارد. در طی سال های 2005-2007، SEC دستور برنامه ی آزمایشی را داد که در آن یک سوم شرکت های شاخص راسل 3000 به طور تصادفی انتخاب شدند تا از آزمون های کوتاه مدت فروش معاف شوند. در نتیجه، این سهام با تهدیدات کوتاه مدت فروش مواجه شد. ما آزمون تفاوت در تفاوت را با اثرات ثابت اجرا می کنیم تا نشان دهیم حسابرسان به تهدیدات افزایش یافته واکنش نشان می دهند و هزینه های حسابرسی بیشتری را به شرکت های آزمایشی تحمیل می کنند. علاوه بر این، متوجه می شویم که تاثیر تنها زمانی وجود دارد که حسابرسان در معرض خطر ریسک ورشکستگی قرار گیرند و یا زمانی که مدیران به احتمال زیاد از فروشندگان کوتاه مدت رد می شوند.

موضوعات مقاله