انتخاب حالت بازسازی شخص ثالث: برون سپاری یا مجوز

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Remanufacturing Third-party remanufacturer Outsourcing remanufacturing Authorization Consumer surplus Social welfare Environment impact
کلمات کلیدی :
بازسازی، بازسازی کننده شخص ثالث، بازسازی برون سپاری، مجوز، مازاد مصرفی، رفاه اجتماعی، تأثیر محیطی
عنوان فارسی :

انتخاب حالت بازسازی شخص ثالث: برون سپاری یا مجوز

عنوان انگلیسی :

Third-party remanufacturing mode selection: Outsourcing or authorization?

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515002331
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.12.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Remanufacturing Third-party remanufacturer Outsourcing remanufacturing Authorization Consumer surplus Social welfare Environment impact

کلمات کلیدی : بازسازی، بازسازی کننده شخص ثالث، بازسازی برون سپاری، مجوز، مازاد مصرفی، رفاه اجتماعی، تأثیر محیطی

عنوان فارسی : انتخاب حالت بازسازی شخص ثالث: برون سپاری یا مجوز

عنوان انگلیسی : Third-party remanufacturing mode selection: Outsourcing or authorization?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515002331چکیده انگلیسی
Many original equipment manufacturers (OEMs) allow third-party remanufacturers (3PRs) to perform remanufacturing operations of branded or patented products – through either outsourcing or authorization. This study compares these two modes by modeling the game between the OEM and the 3PR on equilibrium quantities, prices, and profits. The results suggest that when consumers perceive the remanufactured products with a low value, the 3PR prefers the authorization approach; otherwise the 3PR prefers the outsourcing approach. However, in both scenarios, the OEM obtains higher profit through outsourcing than through authorization. Our further analysis compares two modes’ impacts on consumer surplus, social welfare, and environment.

چکیده فارسی
بسیاری از تولید کننده های اصلی تجهیزات (OEM ها) اجازه می دهند تولیدکنندگان شخص ثالث (3PR ها) عملیات بازسازی محصولات مارکدار یا ثبت شده را از طریق برون سپاری یا مجوز انجام دهند. این مطالعه با مدل سازی بازی بین OEM و 3PR در مقادیر تعادلی، قیمت ها و سود، این دو حالت را مقایسه می کند. نتایج نشان می دهد که هنگامی که مصرف کنندگان محصولات مجدد را با ارزش کمتری درک می کنند، 3PR ترجیح می دهد که روش مجوز را انتخاب کند؛ در غیر این صورت، 3PR رویکرد برون سپاری را ترجیح می دهد. با این حال، در هر دو سناریو، OEM سود بیشتری از طریق برون سپاری از طریق مجوز به دست می آورد. تحلیل بیشتر ما، اثرات دو حالت را بر مازاد مصرف کننده، رفاه اجتماعی و محیط اطراف مقایسه می کند.

موضوعات مقاله