توسعه گردشگری کرانه رودخانه تاریخی در روستای جاتینوم

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
9
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Historical riverbanks tourism development religious and nature-based tourism
کلمات کلیدی :
توسعه گردشگری در کرانه رودخانه های تاریخی، گردشگری مذهبی و طبیعت
عنوان فارسی :

توسعه گردشگری کرانه رودخانه تاریخی در روستای جاتینوم

عنوان انگلیسی :

Tourism Development of Historical Riverbanks in Jatinom Village

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281630814X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.128
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 9

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Historical riverbanks tourism development religious and nature-based tourism

کلمات کلیدی : توسعه گردشگری در کرانه رودخانه های تاریخی، گردشگری مذهبی و طبیعت

عنوان فارسی : توسعه گردشگری کرانه رودخانه تاریخی در روستای جاتینوم

عنوان انگلیسی : Tourism Development of Historical Riverbanks in Jatinom Village

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281630814Xچکیده انگلیسی
At Soka riverbanks, there are some archeological remain artifacts of the Jatinom village founding figure and an Islamic preacher. In the present, the area of Jatinom has been developed into a religious Tourism village although most pilgrims only come to the place at the tradition ceremony only. The study aims to develop the tourism of Jatinom by maximizing the potential of riverbanks condition. It employed a descriptive-qualitative approach.. The results show that the tourism development could be realized by combining a religious tourism with nature-based tourism, connecting the tourism objects through easy access, and improving the quality of landscape.

چکیده فارسی
در سواحل سکو، برخی از آثار باستانی باقیمانده از چهره سازنده روستای جاتینوم و یک آقازمانی اسلامی وجود دارد. در حال حاضر، منطقه یاتینوم به روستای گردشگری مذهبی تبدیل شده است، گرچه بیشتر زائران تنها در محل مراسم سنت تنها به محل می رسند. هدف این مطالعه توسعه گردشگری جاتینوم با به حداکثر رساندن پتانسیل وضعیت سواحل رودخانه است. این یک رویکرد توصیفی-کیفی است. نتایج نشان می دهد که توسعه گردشگری می تواند با ترکیب توریستی مذهبی با گردشگری مبتنی بر طبیعت، ارتباط بین اشیاء گردشگری از طریق دسترسی آسان و بهبود کیفیت چشم انداز تحقق یابد.

موضوعات مقاله