شبیه سازی ترافیک گردشگری به عنوان یک ابزار مدیریت منطقه حفاظت شده. مورد پارک ملی سرنگتی در تانزانیا

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Wildlife tourism Protected areas Serengeti Transport model Tourist traffic Transportation management
کلمات کلیدی :
گردشگری حیات وحش، مناطق حفاظت شده، مدل حمل و نقل سرنگتی ، ترافیک گردشگری، مدیریت حمل و نقل
عنوان فارسی :

شبیه سازی ترافیک گردشگری به عنوان یک ابزار مدیریت منطقه حفاظت شده. مورد پارک ملی سرنگتی در تانزانیا

عنوان انگلیسی :

Tourist traffic simulation as a protected area management tool. The case of Serengeti National Park in Tanzania

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300132
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.01.005
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Wildlife tourism Protected areas Serengeti Transport model Tourist traffic Transportation management

کلمات کلیدی : گردشگری حیات وحش، مناطق حفاظت شده، مدل حمل و نقل سرنگتی ، ترافیک گردشگری، مدیریت حمل و نقل

عنوان فارسی : شبیه سازی ترافیک گردشگری به عنوان یک ابزار مدیریت منطقه حفاظت شده. مورد پارک ملی سرنگتی در تانزانیا

عنوان انگلیسی : Tourist traffic simulation as a protected area management tool. The case of Serengeti National Park in Tanzania

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300132چکیده انگلیسی
The principal economic source of protected areas is tourism. However, tourism may negatively affect habitats. The growth of wildlife tourism has raised international concern regarding whether there is an equilibrium between tourism and conservation. Management actions should help provide this equilibrium. In relation to transportation management, most studies have focused on visitors' experiences and disregarded the consequences of traffic volume changes. Because tourist traffic is acknowledged as being harmful to habitats, this study develops a tool that simulates changes in traffic volume to facilitate the assessment of management actions. The tool is a simple transport model based on transport network characteristics and 2680 trip registrations in Serengeti National Park. The analyses show that a northern road through the Park may distribute tourist traffic, whereas the potential new international airport may reduce the overall tourist traffic on roads.

چکیده فارسی
منبع اصلی اقتصادی مناطق حفاظت شده گردشگری است. با این حال، گردشگری می تواند زیستگاه ها را منفی کند. رشد گردشگری حیات وحش موجب نگرانی بین المللی در مورد اینکه آیا بین گردشگری و حفاظت وجود دارد تعادل وجود دارد. اقدامات مدیریت باید به این تعادل کمک کند. در ارتباط با مدیریت حمل و نقل، اکثر مطالعات بر تجارب بازدیدکنندگان تمرکز کرده و پیامدهای تغییرات حجم ترافیک را نادیده گرفته اند. از آنجایی که ترافیک گردشگری به عنوان زیست پذیری مضر شناخته شده است، این مطالعه یک ابزار را ایجاد می کند که تغییرات در حجم ترافیک را برای تسهیل ارزیابی اقدامات مدیریتی شبیه سازی می کند. ابزار یک مدل حمل و نقل ساده بر اساس ویژگی های شبکه حمل و نقل و ثبت 2680 سفر در پارک ملی سرنگتی است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که جاده شمالی در پارک ممکن است ترافیک گردشگری را توزیع کند، در حالیکه پتانسیل جدید فرودگاه بین المللی می تواند گردش عمومی گردشگری را در جاده ها کاهش دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000