تجربه خرید مسافران در بازارهای خیابانی: تحقیق در سراسر کشور

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
80
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Shopping behaviour Tourist motivations Street markets Counterfeit Algarve, Portugal and Bodrum Turkey
کلمات کلیدی :
رفتار خرید، انگیزه های گردشگری، بازار خیابان، تقلب ، پرتغال و بدروم ترکیه
عنوان فارسی :

تجربه خرید مسافران در بازارهای خیابانی: تحقیق در سراسر کشور

عنوان انگلیسی :

Tourists' shopping experiences at street markets: Cross-country research

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716300413
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.026
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 80

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Shopping behaviour Tourist motivations Street markets Counterfeit Algarve, Portugal and Bodrum Turkey

کلمات کلیدی : رفتار خرید، انگیزه های گردشگری، بازار خیابان، تقلب ، پرتغال و بدروم ترکیه

عنوان فارسی : تجربه خرید مسافران در بازارهای خیابانی: تحقیق در سراسر کشور

عنوان انگلیسی : Tourists' shopping experiences at street markets: Cross-country research

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716300413چکیده انگلیسی
Considering shopping as one of the most important motivations for travel, this study focuses on tourists' shopping attitudes towards street markets while on a vacation. Specifically, this study proposes and tests a conceptual model that assesses how price consciousness and perceived utility, as critical drivers of attitudes in street markets, may influence tourist satisfaction and future intentions. As opposed to the structure of previous research, this study is also based on a cross-national comparative study conducted among foreign tourists visiting Algarve, Portugal and Bodrum, Turkey, in the summer of 2011. Study findings confirm that price and utility perceptions are the most important marketplace cues and higher level of satisfaction moderates tourists' willingness to return or recommend street markets in both destinations.

چکیده فارسی
با توجه به خرید به عنوان یکی از مهم ترین انگیزه های سفر، این مطالعه بر روی نظرات گردشگران در مورد بازار خیابان در حالی که در تعطیلات است، تمرکز دارد. به طور خاص، این مطالعه یک مدل مفهومی را ارائه می دهد که به بررسی نحوه آگاهی قیمت و ابزار درک شده می پردازد و به عنوان مهم ترین عوامل نگرش در بازار خیابان ها می تواند بر رضایت گردشگران و اهداف آینده تأثیر بگذارد. در مقایسه با ساختار تحقیقات قبلی، این مطالعه همچنین بر اساس یک مطالعه مقدماتی بین المللی بین توریست های خارجی که در اردیبهشت ماه سال جاری در الجزیره، پرتغال و بدروم ترکیه شرکت می کنند، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که درک قیمت ها و ابزار مهمترین نشانه های بازار و میزان رضایت بالاتر، تمایل گردشگران به بازگشت یا توصیه بازار خیابانی در هر دو مقصد است.

موضوعات مقاله