نظریه هزینه تراکنش و سرمایه گذاری های هماهنگ شده در خارج از بورس های تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Outsourcing R&D Internationalization Asset-specific investment Opportunism
کلمات کلیدی :
برونسپاری، بین المللی سازی تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری اختصاصی، فرصت طلبی
عنوان فارسی :

نظریه هزینه تراکنش و سرمایه گذاری های هماهنگ شده در خارج از بورس های تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Transaction costs theory and coordinated safeguards investment in R&D offshoring

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315004865
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.063
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Outsourcing R&D Internationalization Asset-specific investment Opportunism

کلمات کلیدی : برونسپاری، بین المللی سازی تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری اختصاصی، فرصت طلبی

عنوان فارسی : نظریه هزینه تراکنش و سرمایه گذاری های هماهنگ شده در خارج از بورس های تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Transaction costs theory and coordinated safeguards investment in R&D offshoring

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315004865چکیده انگلیسی
In a multi-case study of R&D offshoring relationships in large manufacturing firms, this study develops an alternative view to that of transaction-cost theory, which argues that safeguard investments during the transition lead to higher transaction costs. This study outlines how fear of opportunism and the potential to violate agreements drive the need for complex safeguard devices. Results show that the sample firms benefit from high initial coordinated safeguard investments, because those investments reduce transactional costs overtime. More specifically, the study lists critical activities of such coordinated self-enforcing safeguard investments and calls for future attention to how firms manage transaction costs in R&D offshoring to secure long-term value.

چکیده فارسی
در یک مطالعه چند نمونه ای از روابط خارج از خدمت R & D در شرکت های بزرگ تولیدی، این مطالعه یک دیدگاه جایگزین به نظریه هزینه های معامله ارائه می دهد که بیان می کند که سرمایه گذاری های حفاظت شده در طول گذراندن منجر به افزایش هزینه های معامله می شود. این مطالعه نشان می دهد که چگونه ترس از فرصت طلبی و پتانسیل نقض توافق نامه، نیاز به تجهیزات حفاظتی پیچیده را به ارمغان می آورد. نتایج نشان می دهد که شرکت های نمونه از سرمایه گذاری های محافظتی اولیه هماهنگ استفاده می کنند، زیرا این سرمایه گذاران هزینه های معاملات را اضافه می کنند. به طور خاص، این مطالعه فعالیت های مهم این سرمایه گذاری های محافظتی هماهنگ شده خود را اجرا می کند و از توجه بیشتر به اینکه چگونه شرکت ها هزینه های معامله را در خارج از بورس های تحقیق و توسعه مدیریت می کنند تا ارزش بلند مدت را تامین کنند.

موضوعات مقاله