آیا شفافیت مهم است؟ ارزیابی تاثیرات حاکمیت ابتکاری شفافیت صنایع استخراجی (EITI) در آذربایجان و لیبریا

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
76
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

آیا شفافیت مهم است؟ ارزیابی تاثیرات حاکمیت ابتکاری شفافیت صنایع استخراجی (EITI) در آذربایجان و لیبریا

عنوان انگلیسی :

Does transparency matter? Evaluating the governance impacts of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in Azerbaijan and Liberia

ژورنال :
Resources Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420715000409
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.04.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 76

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : آیا شفافیت مهم است؟ ارزیابی تاثیرات حاکمیت ابتکاری شفافیت صنایع استخراجی (EITI) در آذربایجان و لیبریا

عنوان انگلیسی : Does transparency matter? Evaluating the governance impacts of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in Azerbaijan and Liberia

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420715000409چکیده انگلیسی
The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) has been sold by its advocates as a badly needed way to enhance access to information in the extractive industries sector and improve government accountability. It has also been lauded as enabling energy companies to demonstrate their responsibility and sustainability, enabling countries to attract more foreign investment, and enabling communities to engage in dialogue with national planners over energy issues. In this paper, we ask: does it work? Do countries adhering to EITI standards actually see selected governance metrics improve? To answer this question, this article first briefly summarizes the history of the EITI and details the hypothetical benefits espoused by its supporters. It then proceeds to “test” these benefits by qualitatively assessing the performance of EITI for the first two countries to achieve candidacy, Azerbaijan and Liberia. The paper finds that while the EITI affirms the salience of reliable information and data about the extractive industries, it is difficult to attribute governance improvements casually to the EITI. Moreover, the EITI reveals an inherent paradox about the virtues of transparency and also underscores that much of the damage from mining and hydrocarbon development is socially and economically unavoidable.

چکیده فارسی
ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از سوی حامیان خود به عنوان یک روش بسیار مورد نیاز برای افزایش دسترسی به اطلاعات در بخش صنایع استخراجی و بهبود پاسخگویی دولت به فروش رفته‌است . همچنین از آن به عنوان توانمند سازی شرکت‌های انرژی برای نشان دادن مسئولیت و پایداری خود استفاده شده‌است و کشورها را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جذب کنند و جوامع را قادر می‌سازد تا در گفتگو با برنامه ریزان ملی در مورد مسائل انرژی درگیر شوند . در این مقاله , می‌پرسیم : آیا این کار موثر است ? آیا کشورهایی که به استانداردهای ابتکار شفافیت صنایع حفاری پایبند هستند در واقع معیارهای حکمرانی انتخابی را بهبود می‌بخشند ? برای پاسخ به این پرسش , این مقاله ابتدا به طور خلاصه تاریخچه ابتکار شفافیت صنایع حفاری و جزئیات فرضی حمایت از حامیان آن را خلاصه می‌کند . سپس با ارزیابی کیفی عملکرد ابتکار شفافیت صنایع حفاری برای دو کشور اول جهت دستیابی به نامزدی , آذربایجان و لیبریا ادامه دارد . در این مقاله آمده‌است که در حالی که ابتکار شفافیت صنایع حفاری , برجستگی اطلاعات و اطلاعات قابل‌اعتماد در مورد صنایع استخراجی را تایید می‌کند , به دشواری مشخصه بهبود حکمرانی را به طور تصادفی به ابتکار شفافیت صنایع حفاری نسبت می‌دهد .علاوه بر این، EITI یک پارادوکس ذاتی در مورد فضایل شفافیت را نشان می دهد و همچنین تأکید می کند که بیشتر آسیب های ناشی از توسعه معادن و هیدروکربن ها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است.

موضوعات مقاله