خوب مسافرت کردن، مبارزان جاده: بررسی عوامل تنش زا برای مسافران تجاری

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business travelers Health Stress Corporate travel management
کلمات کلیدی :
مسافران تجاری ،سلامتی ،تنش ،مدیریت سفرهای شرکتی
عنوان فارسی :

خوب مسافرت کردن، مبارزان جاده: بررسی عوامل تنش زا برای مسافران تجاری

عنوان انگلیسی :

Travel well, road warriors: Assessing business travelers' stressors

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301192
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.12.005
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business travelers Health Stress Corporate travel management

کلمات کلیدی : مسافران تجاری ،سلامتی ،تنش ،مدیریت سفرهای شرکتی

عنوان فارسی : خوب مسافرت کردن، مبارزان جاده: بررسی عوامل تنش زا برای مسافران تجاری

عنوان انگلیسی : Travel well, road warriors: Assessing business travelers' stressors

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301192چکیده انگلیسی
The purpose of this research is to identify stressors related to business traveling. Business travel stress embraces situational, emotional, and physical conditions that restrain personal needs and work expectations. The findings from this study recognize six factors of travel stress: travel arrangements, hotel/airline preferences, travel inconvenience, difficulty maintaining a healthy lifestyle, destination concerns, and work/personal life. This study investigates how personal stress, work stress, and health behavior influence business travelers differently in terms of various travel stressors.

چکیده فارسی
هدف این تحقیق، شناسایی عوامل اضطراب زای مربوط به مسافرت های تجاری است. اضطراب مسافرت تجاری شامل شرایط موقعیتی، احساسی و فیزیکی می باشد که از نیازهای فردی و انتظارات کاری جلوگیری می کند. یافته های حاصل از این مطالعه 6 عامل اضطراب زای مسافرتی را شناسایی می کنند: مقدمات سفر، اولویت های هتل/شرکت هواپیمایی، زحمت و سختی مسافرت، دشواری در حفظ سبک زندگی سالم، نگرانی های مقصد و زندگی کاری/شخصی. این مطالعه بررسی می کند که چگونه اضطراب های فردی، اضطراب کاری و رفتار سالم بر دشواری مسافران تجاری درمورد عوامل اضطراب زای مختلف مسافرتی اثر می گذارند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000