ادای احترام ما به رادنی – و اهمیت مدیریت پروژه هدف

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
9
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management Milestone planning Mission breakdown structure PSO
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، برنامه ریزی نقاط قوت، ساختار مأموریت سازمان PSO
عنوان فارسی :

ادای احترام ما به رادنی - و اهمیت مدیریت پروژه هدف

عنوان انگلیسی :

Our tribute to Rodney – And the importance of Goal Directed Project Management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317310670
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.09.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 9

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management Milestone planning Mission breakdown structure PSO

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، برنامه ریزی نقاط قوت، ساختار مأموریت سازمان PSO

عنوان فارسی : ادای احترام ما به رادنی - و اهمیت مدیریت پروژه هدف

عنوان انگلیسی : Our tribute to Rodney – And the importance of Goal Directed Project Management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317310670چکیده انگلیسی
The book “Goal Directed Project Management” has had great success over the years and contributed to the development of project management scholarship. However, the story behind the first English edition of the book is also important in explaining the role Rodney Turner has come to play in the project management community and his decision to choose an academic career in this field. Below, we trace these events and outline the main ideas at the heart of the book.

چکیده فارسی
کتاب "مدیریت پروژه هدایت شده" در طول سال ها موفقیت بزرگی داشته و به توسعه بورس تحصیلی مدیریت پروژه کمک کرده است. با این حال، داستان پشت اولین نسخه انگلیسی این کتاب نیز در توضیح نقش رادنی ترنر در جامعه مدیریت پروژه و تصمیم خود را برای انتخاب یک حرفه ای دانشگاهی در این زمینه مهم است. در پایین، ما این وقایع را دنبال می کنیم و ایده های اصلی در قلب کتاب را بیان می کنیم .

موضوعات مقاله