روبرداری از بازده‌های مورد انتظار: اطلاعات در پروکسی‌های پوشش تحلیل‌گر

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Analysts Expected returns Anomalies Coverage Measurement error Return predictability
کلمات کلیدی :
تحلیل‌گران؛ بازده مورد انتظار؛ ناهنجاری‌ها؛ پوشش؛ خطای اندازه گیری، پیش‌بینی‌پذیری بازده
عنوان فارسی :

روبرداری از بازده‌های مورد انتظار: اطلاعات در پروکسی‌های پوشش تحلیل‌گر

عنوان انگلیسی :

Uncovering expected returns: Information in analyst coverage proxies

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X1730020X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.01.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Analysts Expected returns Anomalies Coverage Measurement error Return predictability

کلمات کلیدی : تحلیل‌گران؛ بازده مورد انتظار؛ ناهنجاری‌ها؛ پوشش؛ خطای اندازه گیری، پیش‌بینی‌پذیری بازده

عنوان فارسی : روبرداری از بازده‌های مورد انتظار: اطلاعات در پروکسی‌های پوشش تحلیل‌گر

عنوان انگلیسی : Uncovering expected returns: Information in analyst coverage proxies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X1730020X



چکیده انگلیسی
We show that analyst coverage proxies contain information about expected returns. We decompose analyst coverage into abnormal and expected components using a simple characteristic-based model and show that firms with abnormally high analyst coverage subsequently outperform firms with abnormally low coverage by approximately 80 basis points per month. We also show abnormal coverage rises following exogenous shocks to underpricing and predicts improvements in firms’ fundamental performance, suggesting that return predictability stems from analysts more heavily covering underpriced stocks. Our findings highlight the usefulness of analysts’ actions in expected return estimations, and a potential inference problem when coverage proxies are used to study information asymmetry and dissemination.

چکیده فارسی
ما نشان می‌دهیم که پروکسی‌های پوشش تحلیل‌گر شامل اطلاعاتی در مورد بازده‌های مورد انتظار است. ما با استفاده از مدل سادۀ مبتنی بر مشخصه، پوشش تحلیل‌گر را به مولفه‌های مورد انتظار و غیرعادی تقسیم می‌کنیم و نشان می‌دهیم که شرکت‌ها با پوشش بالا و غیرعادی تحلیل‌گر بهتر از شرکت‌ها با پوشش کم و غیرعادی با تقریباً 80 نقطۀ مبدا در هر ماه است. همچنین نشان می‌دهیم که پوشش غیرعادی موجب افزایش شوک‌های خارجی برای کاهش قیمت است و پیشرفت‌هایی را در عملکرد اساسی شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که پیش‌بینی‌پذیری بازده از تحلیل‌گرانی نشات می‌گیرند که سهام زیر قیمت بیشتری را پوشش داده اند. هنگامی که پروکسی‌های پوششی، برای بررسی انتشار و عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یافته‌های ما مبین سودمندی اقدامات تحلیل‌گر در برآوردهای بازدهی مورد انتظار و نیز مسئله استنتاج بالقوه است.

موضوعات مقاله