درک توانایی های تجزیه و تحلیل داده های کلان در مدیریت زنجیره تامین: رفع مسائل، چالش ها و پیامدهای عملی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
21
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
138
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Supply chain management Big data analytics Capabilities Maturity model
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین،آنالیز داده های کلان ، حالت بلوغ قابلیت‌ها
عنوان فارسی :

درک توانایی های تجزیه و تحلیل داده های کلان در مدیریت زنجیره تامین: رفع مسائل، چالش ها و پیامدهای عملی

عنوان انگلیسی :

Understanding big data analytics capabilities in supply chain management: Unravelling the issues, challenges and implications for practice

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516303799
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 138

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain management Big data analytics Capabilities Maturity model

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین،آنالیز داده های کلان ، حالت بلوغ قابلیت‌ها

عنوان فارسی : درک توانایی های تجزیه و تحلیل داده های کلان در مدیریت زنجیره تامین: رفع مسائل، چالش ها و پیامدهای عملی

عنوان انگلیسی : Understanding big data analytics capabilities in supply chain management: Unravelling the issues, challenges and implications for practice

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516303799چکیده انگلیسی
In the era of Big Data, many organisations have successfully leveraged Big Data Analytics (BDA) capabilities to improve their performance. However, past literature on BDA have put limited focus on understanding the capabilities required to extract value from big data. In this context, this paper aims to provide a systematic literature review of BDA capabilities in supply chain and develop the capabilities maturity model. The paper presents the bibliometric and thematic analysis of research papers from 2008 to 2016. This paper contributes in theorizing BDA capabilities in context of supply chain, and provides future direction of research in this field.

چکیده فارسی
در دوران کلان داده ، بسیاری از سازمان‌ها با موفقیت از تجزیه و تحلیل داده‌های کلان ( BDA ) برای بهبود عملکرد خود استفاده کرده‌اند . با این حال ، مطالعات گذشته در مورد BDA تمرکز محدودی بر درک قابلیت‌های مورد نیاز برای استخراج ارزش از داده‌های کلان گذاشته‌است . در این زمینه ، هدف این مقاله ارایه یک بررسی سیستماتیک و اصولی از قابلیت‌های BDA در زنجیره تامین و توسعه مدل بلوغ قابلیت‌ها می‌باشد . این مقاله تحلیل موضوعی مقالات تحقیقاتی را از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ ارائه می‌کند . این مقاله در نظریه‌پردازی قابلیت‌های BDA در زمینه زنجیره تامین کمک می‌کند و جهت گیری آینده تحقیقات در این زمینه را فراهم می‌کند .

موضوعات مقاله