درک اعتراض جامعه از دیدگاه مدیریت پروژه: یک رویکرد مبتنی بر رابطه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
70
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Collective action Community Protest Project management Collective identity Social capital
کلمات کلیدی :
اقدام جمعی، اعتراض جامعه، مدیریت پروژه، هویت جمعی، سرمایه اجتماعی
عنوان فارسی :

درک اعتراض جامعه از دیدگاه مدیریت پروژه: یک رویکرد مبتنی بر رابطه

عنوان انگلیسی :

Understanding community protest from a project management perspective: A relationship-based approach

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301302
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.08.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 70

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Collective action Community Protest Project management Collective identity Social capital

کلمات کلیدی : اقدام جمعی، اعتراض جامعه، مدیریت پروژه، هویت جمعی، سرمایه اجتماعی

عنوان فارسی : درک اعتراض جامعه از دیدگاه مدیریت پروژه: یک رویکرد مبتنی بر رابطه

عنوان انگلیسی : Understanding community protest from a project management perspective: A relationship-based approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301302چکیده انگلیسی
Communities negatively affected by construction projects are becoming increasingly empowered, organised and willing to engage in protest. The importance of communities as project stakeholders is widely recognized in the project management literature, but there is little empirical research to help project managers understand how to effectively engage with communities to prevent protests developing and escalating. Contributing to the emerging ‘Relationship Approach’ in project management theory which focusses on communities as legitimate stakeholders in projects, this paper draws on theories of collective identity and social capital to present an ethnographic analysis of community action against a large-scale and highly controversial construction project in Australia. The results show that dealing with community protest is a complex and dynamic challenge for project managers due to the anarchic and self-organising properties of community-based protest groups. It is concluded that effective community engagement strategies require project managers to adopt trust-building strategies early in projects and an intimate understanding of community concerns and social structures.

چکیده فارسی
جوامع منفی تحت تاثیر پروژه های ساختمانی به طور فزاینده ای قدرتمند، سازمان یافته و مایل به شرکت در اعتراض هستند. اهمیت جوامع به عنوان ذینفعان پروژه به طور گسترده در بررسی مدیریت پروژه شناخته شده است، اما تحقیقات تجربی کمی برای کمک به مدیران پروژه در درک چگونگی موثر ارتباط با جوامع برای جلوگیری از ترویج و تشدید اعتراض وجود دارد. این مقاله بر پایه رویکرد روابط در حال ظهور در تئوری مدیریت پروژه که بر جوامع به عنوان مشارکت کنندگان قانونی در پروژه ها تمرکز دارد، این مقاله بر پایه نظریات هویت جمعی و سرمایه اجتماعی برای ارائه تحلیل قوم نگاری اقدامات جامعه علیه یک ساختار بزرگ و بحث برانگیز پروژه در استرالیاست، نتایج نشان می دهد که برخورد با اعتراضات اجتماعی یک چالش پیچیده و پویا برای مدیران پروژه به علت ویژگی های آنارشی و خود سازماندهی گروه های اعتراض آمیز جامعه است. به این نتیجه می رسیم که استراتژی های موثر درگیر شدن در اجتماع، مدیران پروژه ها را برای اتخاذ استراتژی های اعتماد در اوایل پروژه ها و درک صمیمی از نگرانی های اجتماعی و ساختارهای اجتماعی، مورد استفاده قرار می دهند.

موضوعات مقاله