دانلود مقاله لینک کردن یک زمینه فراموش شده با عملکرد شرکت توسط سرمایه انسانی

Elsevier تومان 27,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
114
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Organisational unlearning, Human capital , Firm performance
کلمات کلیدی :
فراموش شده سازمانی، سرمایه انسانی، عملکرد شرکت
عنوان فارسی :

لینک کردن یک زمینه فراموش شده با عملکرد شرکت توسط سرمایه انسانی

عنوان انگلیسی :

Linking an unlearning context with firm performance through humancapital

ژورنال :
European Research on Management and Business Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300249
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.07.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 114

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Organisational unlearning, Human capital , Firm performance

کلمات کلیدی : فراموش شده سازمانی، سرمایه انسانی، عملکرد شرکت

عنوان فارسی : لینک کردن یک زمینه فراموش شده با عملکرد شرکت توسط سرمایه انسانی

عنوان انگلیسی : Linking an unlearning context with firm performance through humancapital

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300249فهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب مفهومی 3- روش 4- نتایج 5- بحث

چکیده انگلیسی
The purpose of this paper is to examine the relationship among organisational unlearning, human capital and firm performance. In doing so, this paper comprehensively reviewed the literature on the unlearning concept, and developed and validated a model to measure unlearning in 112 companies listed on the Spanish Stock Exchange. The methodology involved the construction and analysis of a structural model using both subjective and objective criteria in our measurement variables, developed from a relevant literature review. Our findings show that managers need to develop an unlearning context process to create human capital, which is a primordial asset to improve firm performance.

چکیده فارسی
هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین فراموش شده سازمانی، سرمایه انسانی و عملکرد شرکت می باشد. در انجام این کار، این مقاله ابتدا به طور مفصل مفهوم فراموش شده را مرور می کند و توسعه می دهد آن را برای یک مدل جهت اندازه گیری فراموش شده در 112 شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادر اسپانیایی را اعتبار سنجی می کند. روش پژوهش، شامل ساخت و ساز و تجزیه و تحلیل یک مدل ساختاری با استفاده از هر دو معیار ذهنی و عینی در متغیرهای اندازه گیری ما، که از مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع توسعه یافته اند، می باشد. یافته های ما نشان می دهد که مدیران نیاز به توسعه ی یک فرآیند بستر فراموش شده جهت ایجاد سرمایه انسانی دارند، که یک دارایی اولیه برای بهبود عملکرد شرکت به شمار می رود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 27,000