آشفتگی “علم مقرر شده”: گذشته و آینده مدیریت پروژه ها

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
81
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Peter Morris Management of Projects Front end definition Body of knowledge
کلمات کلیدی :
پیتر موریس، مدیریت پروژه ها، تعریف آخر آینده، بدنه دانش
عنوان فارسی :

آشفتگی "علم مقرر شده": گذشته و آینده مدیریت پروژه ها

عنوان انگلیسی :

The unsettling of “settled science:” The past and future of the management of projects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001325
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.07.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 81

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Peter Morris Management of Projects Front end definition Body of knowledge

کلمات کلیدی : پیتر موریس، مدیریت پروژه ها، تعریف آخر آینده، بدنه دانش

عنوان فارسی : آشفتگی "علم مقرر شده": گذشته و آینده مدیریت پروژه ها

عنوان انگلیسی : The unsettling of “settled science:” The past and future of the management of projects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001325چکیده انگلیسی
As part of the development of his Management of Projects (MoP) perspective, Peter Morris identified a broader, more comprehensive understanding of the principal project management activities and interfaces required for project success. In advancing the MoP framework, Morris offered a wide-ranging critique of the philosophy behind PMI's execution-based model, as developed through their body of knowledge (PMBoK). This paper addresses some of the streams of research that have been influenced by the MoP perspective and how they have “unsettled” research focused on tools and techniques, and normative best practice which we dub the “settled science” of project management. We suggest that it is time to reconsider these research streams in light of Morris' MoP framework, identifying some of the key areas that future research can pursue in reassessing what we think we know about project-based research and key project interfaces.

چکیده فارسی
پیمور موریس به عنوان بخشی از چشم انداز مدیریت پروژه (MoP) خود، یک درک گسترده تر و جامع تر از فعالیت های مدیریت پروژه اصلی و رابط های مورد نیاز برای موفقیت پروژه را شناسایی کرد. در پیشرفت چارچوب مؤسسات مالی، موریس انتقاد گسترده ای از فلسفه مدل مبتنی بر اعدام PMI ارائه داد که از طریق دانش خود (PMBoK) توسعه یافت. این مقاله به برخی از جریانات تحقیقاتی که تحت تأثیر دیدگاه های وزارت راه و تربیت قرار گرفته اند و نحوه انجام تحقیقات بدون ریسک متمرکز بر ابزارها و تکنیک ها و بهترین روش های حاکمیتی که ما را «علم مقرر شده» مدیریت پروژه می نامیم، می پردازیم. ما پیشنهاد می کنیم وقت آن رسیده است که این جریان تحقیق را با توجه به چارچوب MoP موریس بررسی کنیم و برخی از زمینه های کلیدی را که تحقیقات آینده می تواند در بازنگری آنچه که ما در مورد تحقیقات مبتنی بر پروژه و رابط های کلیدی پروژه بدانیم، پیگیری کنیم.

موضوعات مقاله