واکسن تحقیق و توسعه در برزیل: اثربخشی مقررات فشار و کشش

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Innovation Immunobiologicals Industrial property law Technological innovation law Good law Patent
کلمات کلیدی :
نوآوری، ایمنی شناسی، قانون مالکیت صنعتی، نوآوری در فن آوری، قانون، خوب، قانون ثبت اختراع
عنوان فارسی :

واکسن تحقیق و توسعه در برزیل: اثربخشی مقررات فشار و کشش

عنوان انگلیسی :

Vaccine R&D in Brazil: The effectiveness of push and pull regulations

ژورنال :
World Patent Information
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172219016300382
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.wpi.2016.05.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Innovation Immunobiologicals Industrial property law Technological innovation law Good law Patent

کلمات کلیدی : نوآوری، ایمنی شناسی، قانون مالکیت صنعتی، نوآوری در فن آوری، قانون، خوب، قانون ثبت اختراع

عنوان فارسی : واکسن تحقیق و توسعه در برزیل: اثربخشی مقررات فشار و کشش

عنوان انگلیسی : Vaccine R&D in Brazil: The effectiveness of push and pull regulations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172219016300382چکیده انگلیسی
Government regulations can guide the technological progress, investment in research and development (R&D), and institutional organization of a specific sector. In this context, using patent data, this study aimed to analyze the effectiveness of three laws that pertain to R&D in Brazilian pharmaceutical market for vaccines. The results reveal an increasing international interest in the Brazilian market since the promulgation of the Industrial Property Law. Despite its limitations, this study reveals significant efforts and promising results in Brazil with respect to ensuring that technological and industrial policies and strategies incorporate innovation in vaccine R&D and change the economy's competitive circumstances.

چکیده فارسی
مقررات دولتی می تواند پیشرفت تکنولوژیکی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه) و سازمان نهادی در یک بخش خاص را هدایت کند. در این زمینه، با استفاده از داده های ثبت اختراع، این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی سه قانون مربوط به تحقیق و توسعه در بازار دارویی برزیل برای واکسن انجام شد. نتایج حاصل از اعلامیه قانون مالکیت صنعتی، افزایش علاقه بین المللی در بازار برزیل را نشان می دهد. با وجود محدودیت های خود، این مطالعه نشان می دهد تلاش های قابل توجه و نتایج دلسوزانه در برزیل با توجه به اطمینان از اینکه سیاست ها و استراتژی های تکنولوژیکی و صنعتی شامل نوآوری در تحقیق و توسعه واکسن و تغییر شرایط رقابتی اقتصاد است.

موضوعات مقاله