چه کسی مایل/ بی میل است کارکنان لوکس هتل‌های لوکس باشند ؟ یک مورد از مالزی شرقی

Elsevier تومان 14,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Employee empowerment Luxury hotels East Malaysia
کلمات کلیدی :
توانمندسازی کارکنان، هتل های لوکس، شرق مالزی
عنوان فارسی :

چه کسی مایل/ بی میل است کارکنان لوکس هتل‌های لوکس باشند ؟ یک مورد از مالزی شرقی

عنوان انگلیسی :

How willing/unwilling are luxury hotels' staff to be empowered? A case of East Malaysia

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300144
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.01.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Employee empowerment Luxury hotels East Malaysia

کلمات کلیدی : توانمندسازی کارکنان، هتل های لوکس، شرق مالزی

عنوان فارسی : چه کسی مایل/ بی میل است کارکنان لوکس هتل‌های لوکس باشند ؟ یک مورد از مالزی شرقی

عنوان انگلیسی : How willing/unwilling are luxury hotels' staff to be empowered? A case of East Malaysia

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300144چکیده انگلیسی
Empowerment is widely viewed as a dynamic concept to improve service quality and operational efficiency in the hospitality industry. The most effective approaches to empowering employees are not always clear. This paper contributes to the literature by seeking to understand the underlying factors that motivate and demotivate employees' willingness to become empowered. Qualitative data was collected through 22 semi-structured interviews with managers, supervisors and employees of four and five-star rated hotels in East Malaysia. In addition to the expected factors such as employees' acquired knowledge and psychological empowerment, employees' values and beliefs were also found to influence their willingness to become empowered. These findings are important in understanding employee perspectives of empowerment practices in operations contexts of East Malaysian luxury hotels.

چکیده فارسی
توانمندسازی به طور گسترده ای به عنوان یک مفهوم پویا برای بهبود کیفیت خدمات و بهره وری عملیاتی در صنعت مهمان نوازی به شمار می رود. رویکردهای موثر برای توانمندسازی کارکنان همیشه روشن نیست. این مقاله به پژوهش کمک می کند تا با درک عوامل اصلی که انگیزه و تمایل کارکنان را به توانمند شدن ایجاد کنند. داده های کیفی از طریق 22 مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران، ناظران و کارمندان هتل های چهار و پنج ستاره در مالزی شرقی جمع آوری شد. علاوه بر عوامل پیش بینی شده همچون دانش و مهارت های روانشناختی کارکنان، ارزش ها و باورهای کارکنان نیز بر توانایی آنها در توانمند شدن تأثیر می گذارد. این یافته ها در فهم دیدگاه کارکنان در مورد توانمندی های عملیاتی در زمینه هتل های لوکس مالزی شرقی بسیار مهم است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 14,000