محیط کار و محیط زیست: نقش حمایت سازمانی در عملکرد خلاقیت سازمان های گردشگری و مهمان نوازی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
82
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Work environment Organization support Creativity Tourism Hospitality
کلمات کلیدی :
محیط کاری، پشتیبانی سازمان، خلاقیت، گردشگری، مهمانداری
عنوان فارسی :

محیط کار و محیط زیست: نقش حمایت سازمانی در عملکرد خلاقیت سازمان های گردشگری و مهمان نوازی

عنوان انگلیسی :

Work environment and atmosphere: The role of organizational support in the creativity performance of tourism and hospitality organizations

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027843191500016X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.01.009
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 82

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Work environment Organization support Creativity Tourism Hospitality

کلمات کلیدی : محیط کاری، پشتیبانی سازمان، خلاقیت، گردشگری، مهمانداری

عنوان فارسی : محیط کار و محیط زیست: نقش حمایت سازمانی در عملکرد خلاقیت سازمان های گردشگری و مهمان نوازی

عنوان انگلیسی : Work environment and atmosphere: The role of organizational support in the creativity performance of tourism and hospitality organizations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027843191500016Xچکیده انگلیسی
In this study, we developed and tested a new model of how organizational support affects the organizational work environment and atmosphere that facilitates creativity. A field study of 320 employees showed that organizational support was positively related to the work environment for knowledge sharing, motivation, procedural justice, and promotion. Further, the work environment plays a mediating role between organizational support and employee creativity. These measures of an organization's environment of procedural justice are related to employees’ motivation and knowledge sharing, which predict employees’ promotion.

چکیده فارسی
در این مطالعه، ما یک مدل جدید از چگونگی تأثیر حمایت سازمانی بر محیط کار و محیط کاری سازمانی که خلاقیت را تسهیل می کند، توسعه دادیم. یک مطالعه میدانی از 320 نفر از کارکنان نشان داد که حمایت سازمانی به طور مثبت با محیط کار برای به اشتراک گذاری دانش، انگیزش، درستی روش و ارتقاء ارتباط مثبت دارد. علاوه بر این، محیط کاری نقش میانجی بین پشتیبانی سازمانی و خلاقیت کارکنان را ایفا می کند. این اقدامات محیط حول سازمان درستی روش مربوط به انگیزه و اشتراک دانش دانش آموزان است که پیش بینی کننده ارتقاء کارکنان است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی