شیوه های مدیریت ریسک در محل کار برای جلوگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی و روانی: شکاف ها چیست؟

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Workplace risk management Musculoskeletal Psychosocial Occupational health and safety
کلمات کلیدی :
مدیریت ریسک در محل کار،اسکلتی عضلانی،روانی اجتماعی،بهداشت و ایمنی شغلی
عنوان فارسی :

شیوه های مدیریت ریسک در محل کار برای جلوگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی و روانی: شکاف ها چیست؟

عنوان انگلیسی :

Workplace risk management practices to prevent musculoskeletal and mental health disorders: What are the gaps?

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516307032
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.09.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Workplace risk management Musculoskeletal Psychosocial Occupational health and safety

کلمات کلیدی : مدیریت ریسک در محل کار،اسکلتی عضلانی،روانی اجتماعی،بهداشت و ایمنی شغلی

عنوان فارسی : شیوه های مدیریت ریسک در محل کار برای جلوگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی و روانی: شکاف ها چیست؟

عنوان انگلیسی : Workplace risk management practices to prevent musculoskeletal and mental health disorders: What are the gaps?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516307032چکیده انگلیسی
A large body of evidence demonstrates substantial effects of work-related psychosocial hazards on risks of both musculoskeletal and mental health disorders (MSDs and MHDs), which are two of the most costly occupational health problems in many countries. This study investigated current workplace risk management practices in two industry sectors with high risk of both MSDs and MHDs and evaluated the extent to which risk from psychosocial hazards is being effectively managed.

چکیده فارسی
شواهد زیادی نشان می دهد که اثرات قابل توجهی از خطرات روانی اجتماعی مرتبط با کار بر روی خطرات هر دو بیماری اسکلتی عضلانی و اختلالات روانی (MSDs و MHDs)، که یکی از پر هزینه ترین مشکلات بهداشت حرفه ای در بسیاری از کشورها است. این مطالعه به بررسی شیوه های مدیریت ریسک در محل کار در دو بخش صنعت با خطر بالا در MSDs و MHD ها پرداخته و میزان ریسک خطرات روانشناختی را به طور موثر مدیریت می کند.

موضوعات مقاله